ogrzewamy.pl > Słownik

Słownik

Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


  • Cyrkulacja - przewód łączący najdalszy punkt poboru C.W.U. z zasobnikiem C.W.U. Zastosowany...
  • Próba szczelności - ma na celu sprawdzenie, czy sieć gazowa spełnia wymagania szczelności...
  • Przyłącze gazowe - jest to część sieci gazowej od gazociągu zasilającego aż do...
  • Pozwolenie na budowę - jest to dokument mający formę decyzji administracyjnej, zezwalający na rozpoczęcie...
  • Filtr wody - element instalacji podgrzewających C.W.U. (podgrzewaczy przepływowych lub kotłów dwufunkcyjnych). Chroni...
  • Przewody powietrzno-spalinowe - służą do poboru powietrza i odprowadzenia spalin z kotła z...
  • Zdalne sterowanie - w ogrzewaniu jest to sterowanie kotłem C.O. za pomocą regulatora...
  • Spalanie ustabilizowane - jest to spalanie ze stałą prędkością, przy czym ciśnienie gazów...
  • Komin pracujący w podciśnieniu - wtedy kiedy ciśnienie wewnątrz komina jest niższe od ciśnienia atmosferycznego....
  • Reduktor ciśnienia gazu - jest to rodzaj zaworu, jego zadaniem jest zmniejszenie i utrzymywanie...
  • Przestrzeń spalinowa kotła - obejmuje komorę spalania i kanały spalinowe wymiennika ciepła od komory...
  • Absorber - w kolektorach słonecznych część odpowiedzialna za pochłanianie energii słonecznej. Można...
  • Emisja - to uwalnianie stałych, ciekłych lub lotnych substancji z urządzeń produkcyjnych...
  • Bufor (w pompie ciepła) - integralna część w układzie ogrzewania, w którym zastosowano pompę ciepła....
  • Atmosferyczny (kocioł) - urządzenie grzewcze, które w procesie spalania wykorzystuje naturalny ciąg kominowy...
  • Świadectwo energetyczne - to dokument, określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia...
  • COP (współczynnik) - współczynnik wydajności chłodniczej, dla pompy ciepła – współczynnik wydajności. Jest...
  • Przerywacz ciągu kominowego - jest to integralna część kotła z otwartą komorą spalania, z...
  • Zawór bezpieczeństwa - jest to zawór, który  samoczynnie otwiera się w chwili gdy...
  • Rura osłonowa - ogólnie jest to rura, która stanowi osłonę instalacji przebiegającej w...