ogrzewamy.pl > Słownik

Słownik

Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


  • Histereza - w instalacji CO (lub C.W.U.) różnica pomiędzy temperaturą w instalacji...
  • Ogrzewanie mieszane - to połączenie ogrzewania podłogowego i konwekcyjnego (przy pomocy kaloryferów). Takie...
  • Dom pasywny - standard projektowania i budowy budynków, które charakteryzują się niskim zapotrzebowaniem...
  • Przewody powietrzno-spalinowe - służą do poboru powietrza i odprowadzenia spalin z kotła z...
  • Czopuch - jest to rura, która łączy wylot spalin kotła (kominka, czy...
  • Ciepło gruntu - inaczej ciepło geotermalne to naturalne i niewyczerpywalne źródło ciepła uzyskiwane...
  • Indukcyjność - nagrzewanie indukcyjne polega na generowaniu ciepła przez przepływ prądów wirowych...
  • Palnik nadmuchowy (ciśnieniowy) - to palnik z dwoma przewodami, podający paliwo oraz powietrze niezbędne...
  • Instalacja odprowadzenia spalin - jest to zespół urządzeń i przewodów, które służą do odprowadzenia...
  • Parownik - to inaczej wymiennik ciepła, w którym jeden z czynników roboczych...
  • Filtr wody - element instalacji podgrzewających C.W.U. (podgrzewaczy przepływowych lub kotłów dwufunkcyjnych). Chroni...
  • Czujnik NTC - jest to termistor którego rezystancja zależy od temperatury. Termistor NTC...
  • Wymiennik ciepła - jest to urządzenie służące do wymiany ciepła między dwoma jego...
  • Próba szczelności - ma na celu sprawdzenie, czy sieć gazowa spełnia wymagania szczelności...
  • Pomieszczenia na stały pobyt ludzi - odział pomieszczeń na pobyt ludzi określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w...
  • Maksymalne chwilowe zużycie gazu - jest to ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez urządzenie...
  • Gęstość obciążenia ogniowego - to parametr służący do oceny zagrożenia pożarowego w obiektach przemysłowo-magazynowych....
  • Wartość opałowa (energetyczna) - definicja: jest to ilość ciepła wydzielana przy spalaniu jednostki masy...
  • Króciec - jest to krótki element rurowy stanowiący część naczynia, zbiornika albo...
  • Średnica równoważna czopucha - (przy stałej prędkości) to średnica przewodu o przekroju okrągłym, który...