ogrzewamy.pl > Słownik

Słownik

Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


  • Spalanie ustabilizowane - jest to spalanie ze stałą prędkością, przy czym ciśnienie gazów...
  • Filtr wody - element instalacji podgrzewających C.W.U. (podgrzewaczy przepływowych lub kotłów dwufunkcyjnych). Chroni...
  • Adapter kominowy - element instalacji kominowej pozwalający na połączenie dwóch odcinków przewodu kominowego...
  • Kondensacja - w technice grzewczej zjawisko kondensacji czyli skraplania pary wodnej jest...
  • Pomieszczenie kotła (kotłów) - to pomieszczenie nie będące kotłownią, a w którym zainstalowano kocioł...
  • Monoblok - czyli złącze monolityczne jest to metalowo-izolacyjna, prefabrykowana konstrukcja, która zapewniająca...
  • Znak Błękitnego Anioła - nazwany tak ze względu na niebieską postać przedstawioną na znaku...
  • Zdalne sterowanie - w ogrzewaniu jest to sterowanie kotłem C.O. za pomocą regulatora...
  • Konwekcja - jest to proces przekazywania ciepła związany z makroskopowym ruchem materii...
  • Parownik - to inaczej wymiennik ciepła, w którym jeden z czynników roboczych...
  • Pompa ciepła - jest maszyną cieplną wymuszającą przepływ ciepła z obszaru o niższej...
  • Zasięg oddziaływania komina - jest to odległość liczona od wylotu komina, w której stężenie...
  • Kolektor gruntowy - jest to część pompy ciepła, która odpowiada za przejmowanie energii...
  • Zawór rozprężny - używa się go w instalacjach do obniżenia ciśnienia czynnika chłodniczego...
  • Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - zdefiniowane zostało w Prawie Budowlanym, rozumie się przez to tytuł...
  • Czujnik zaniku ciągu kominowego - jest to urządzenie pomiarowe (czujnik NTC) ciągu kominowego, jego zadaniem...
  • Zapłon - zapalenie płomyka dyżurnego lub palnika głównego. Zobacz: zapłon elektroniczny, zapłon...
  • Histereza - w instalacji CO (lub C.W.U.) różnica pomiędzy temperaturą w instalacji...
  • Wymiennik ciepła - jest to urządzenie służące do wymiany ciepła między dwoma jego...
  • Armatura - (osprzęt) zespół przyborów i elementów stanowiących wyposażenie jakiegoś urządzenia lub...