ogrzewamy.pl > Słownik

Słownik

Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


  • Rura osłonowa - ogólnie jest to rura, która stanowi osłonę instalacji przebiegającej w...
  • Ogrzewanie mieszane - to połączenie ogrzewania podłogowego i konwekcyjnego (przy pomocy kaloryferów). Takie...
  • Komin wielowarstwowy - najczęściej jest to komin dwuścienny. Jego wewnętrzną część stanowi przewód...
  • Komin jednowarstwowy (jednościenny) - jest to komin o ścianie pojedynczej np. komin murowany.  Kominy...
  • Komin - jest to droga przenoszenia powietrza. W zależności od przeznaczenia może...
  • Komin pracujący w nadciśnieniu - wtedy kiedy ciśnienie wewnątrz komina jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego....
  • Zamknięta komora spalania - w kotłach o takiej konstrukcji proces spalania gazu odbywa się...
  • Absorber - w kolektorach słonecznych część odpowiedzialna za pochłanianie energii słonecznej. Można...
  • Bateria termostatyczna - armatura łazienkowa (kran) wyposażona w głowicę, która pozwala na regulowanie...
  • Palnik - w kotłach grzewczych służy do mieszania paliwa z powietrzem (utleniaczem),...
  • Komin pracujący w podciśnieniu - wtedy kiedy ciśnienie wewnątrz komina jest niższe od ciśnienia atmosferycznego....
  • Akumulacja (ciepła) - zdolność przedmiotów do magazynowania ciepła. W przypadku ogrzewania istotna jest...
  • Układ solarny - instalacja do zaopatrzenia ciepłą wodę instalacji C.W.U. i C.O. przy...
  • Pomieszczenie zagrożone wybuchem - to pomieszczenie w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała...
  • Emaliowany zbiornik - emaliowanie zbiorników w zasobnikach CWU zapobiega odkładaniu się kamienia kotłowego...
  • Ekologiczne urządzenia grzewcze - tak określa się większość nowoczesnych urządzeń służących do ogrzewania: kotłów...
  • Wymiennik ciepła - jest to urządzenie służące do wymiany ciepła między dwoma jego...
  • Czujnik NTC - jest to termistor którego rezystancja zależy od temperatury. Termistor NTC...
  • Armatura - (osprzęt) zespół przyborów i elementów stanowiących wyposażenie jakiegoś urządzenia lub...
  • Odległość bezpieczna przewodów gazowych - odległość usytuowania przewodów gazowych od przewodów lub urządzeń innych instalacji...