ogrzewamy.pl > Słownik

Słownik

Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


  • Emisja - to uwalnianie stałych, ciekłych lub lotnych substancji z urządzeń produkcyjnych...
  • Absorber - w kolektorach słonecznych część odpowiedzialna za pochłanianie energii słonecznej. Można...
  • Komin - jest to droga przenoszenia powietrza. W zależności od przeznaczenia może...
  • Pozwolenie na budowę - jest to dokument mający formę decyzji administracyjnej, zezwalający na rozpoczęcie...
  • Zapłon piezoelektryczny - do zapalenia płomienia dyżurnego (tzw. świeczki) wykorzystywany jest piezozapalacz. Jest...
  • Zasięg oddziaływania komina - jest to odległość liczona od wylotu komina, w której stężenie...
  • Solanka - mieszanina wody i NaCl stosowana w obiegu w dolnym źródle...
  • Komin pracujący w nadciśnieniu - wtedy kiedy ciśnienie wewnątrz komina jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego....
  • Pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi - podział pomieszczeń na pobyt ludzi określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w...
  • Ciepło powietrza - ciepło zakumulowane w otaczającym nas powietrzu. Niewyczerpywalne źródło ciepła mogące...
  • Zabezpieczenie przed brakiem wody - inaczej zwane zabezpieczeniem stanu wody, służy do zabezpieczania przed brakiem...
  • Komin jednowarstwowy (jednościenny) - jest to komin o ścianie pojedynczej np. komin murowany.  Kominy...
  • Gaz płynny LPG - skrót z ang Liquefied Petroleum Gas – mieszanina propanu i...
  • Grzejnik pokojowy - zwany popularnie kaloryferem jest to radiator, którego zdaniem jest oddawanie...
  • Spalanie wybuchowe - inaczej detonacyjne est spalaniem objętościowym, skutkującym gwałtownym przyrostem ciśnienia. Wiąże...
  • Sprzęgło hydrauliczne - jest to przepływowy rozdzielacz o dużej średnicy, spełniający kilka funkcji:...
  • Liczba Wobbego - jest to stosunek wartości kalorycznej odniesionej do jednostki objętości gazu,...
  • Ogrzewanie mieszane - to połączenie ogrzewania podłogowego i konwekcyjnego (przy pomocy kaloryferów). Takie...
  • Kurek (zawór) odcinający - armatura odcinająca, nie będąca kurkiem głównym, przeznaczona do odcinania dopływu...
  • Stacja gazowa - (redukcyjno-pomiarowa) – zespół urządzeń realizujący co najmniej jedną z funkcji:...