ogrzewamy.pl > Słownik

Słownik

Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


  • Kompensator - jest to część instalacji gazowej (i nie tylko gazowej) zabezpieczająca...
  • Układ solarny - instalacja do zaopatrzenia ciepłą wodę instalacji C.W.U. i C.O. przy...
  • Liczba Wobbego - jest to stosunek wartości kalorycznej odniesionej do jednostki objętości gazu,...
  • Ciąg kominowy - podciśnienie w przewodzie kominowym spowodowane różnicą gęstości zewnętrznego zimnego powietrza...
  • Adapter kominowy - element instalacji kominowej pozwalający na połączenie dwóch odcinków przewodu kominowego...
  • Konwekcja - jest to proces przekazywania ciepła związany z makroskopowym ruchem materii...
  • Biogaz - gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów...
  • Pomieszczenia na stały pobyt ludzi - odział pomieszczeń na pobyt ludzi określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w...
  • Histereza - w instalacji CO (lub C.W.U.) różnica pomiędzy temperaturą w instalacji...
  • Kocioł dwufunkcyjny - kocioł przeznaczony do ogrzewania wody na potrzeby centralnego ogrzewania i...
  • Palnik - w kotłach grzewczych służy do mieszania paliwa z powietrzem (utleniaczem),...
  • Atmosferyczny (kocioł) - urządzenie grzewcze, które w procesie spalania wykorzystuje naturalny ciąg kominowy...
  • Gruntowa pompa ciepła - jest to pompa ciepła dla której dolnym źródłem ciepła jest...
  • Czopuch - jest to rura, która łączy wylot spalin kotła (kominka, czy...
  • Zasobnik c.w.u. - zbiornik, w którym jest podgrzewana i przechowywana C.W.U. Używa się...
  • Spalanie wybuchowe - inaczej detonacyjne est spalaniem objętościowym, skutkującym gwałtownym przyrostem ciśnienia. Wiąże...
  • Odległość bezpieczna przewodów gazowych - odległość usytuowania przewodów gazowych od przewodów lub urządzeń innych instalacji...
  • Dom pasywny - standard projektowania i budowy budynków, które charakteryzują się niskim zapotrzebowaniem...
  • Kocioł jednofunkcyjny - kocioł przeznaczony wyłącznie do centralnego ogrzewania (C.O.), może współpracować z...
  • Armatura - (osprzęt) zespół przyborów i elementów stanowiących wyposażenie jakiegoś urządzenia lub...