Punkt rosy

Punkt rosy

lub temperatura punktu rosy jest to temperatura, w której, przy danym składzie gazu lub mieszaniny gazów i ustalonym ciśnieniu, może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazu. W przypadku pary wodnej zawartej w powietrzu jest to moment (temperatura), w którym para wodna zawarta w powietrzu zaczyna się skraplać.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Zwężka Venturiego - przyrząd służący do pomiaru prędkości przepływu cieczy lub...
    • Ogrzewanie mieszane - to połączenie ogrzewania podłogowego i konwekcyjnego (przy pomocy...
    • Indukcyjność - nagrzewanie indukcyjne polega na generowaniu ciepła przez przepływ...
    • Spalanie wybuchowe - inaczej detonacyjne est spalaniem objętościowym, skutkującym gwałtownym przyrostem...
    • Pompa ciepła - jest maszyną cieplną wymuszającą przepływ ciepła z obszaru...