Punkt rosy

Punkt rosy

lub temperatura punktu rosy jest to temperatura, w której, przy danym składzie gazu lub mieszaniny gazów i ustalonym ciśnieniu, może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazu. W przypadku pary wodnej zawartej w powietrzu jest to moment (temperatura), w którym para wodna zawarta w powietrzu zaczyna się skraplać.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Anoda magnezowa - metoda zapobiegania korozji zbiorników na ciepłą wodę użytkową....
    • Zabezpieczenie przed brakiem wody - inaczej zwane zabezpieczeniem stanu wody, służy do zabezpieczania...
    • Biogaz - gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji...
    • Świadectwo energetyczne - to dokument, określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną...
    • Komin suchy - komin przy paleniskach na paliwa stałe, temperatura spalin...