Punkt rosy

Punkt rosy

lub temperatura punktu rosy jest to temperatura, w której, przy danym składzie gazu lub mieszaniny gazów i ustalonym ciśnieniu, może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazu. W przypadku pary wodnej zawartej w powietrzu jest to moment (temperatura), w którym para wodna zawarta w powietrzu zaczyna się skraplać.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Ekologiczne urządzenia grzewcze - tak określa się większość nowoczesnych urządzeń służących do...
    • Króciec - jest to krótki element rurowy stanowiący część naczynia,...
    • OZE - odnawialne źródła energii, to takie, których używanie nie...
    • Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu - urządzenie odcinające dopływ gazu do urządzenia gazowego w...
    • Biogaz - gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji...