Przestrzeń spalinowa kotła

Przestrzeń spalinowa kotła

obejmuje komorę spalania i kanały spalinowe wymiennika ciepła od komory spalania aż do odprowadzania spalin. W wypadku kotłów z komorowymi przerywaczami ciągu będącymi integralną częścią kotła, aż do tego przerywacza.

 

Zobacz: przerywacz ciągu kominowego


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: