Przestrzeń spalinowa kotła

Przestrzeń spalinowa kotła

obejmuje komorę spalania i kanały spalinowe wymiennika ciepła od komory spalania aż do odprowadzania spalin. W wypadku kotłów z komorowymi przerywaczami ciągu będącymi integralną częścią kotła, aż do tego przerywacza.

 

Zobacz: przerywacz ciągu kominowego


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Zawór zwrotny - jest to zawór samoczynny służący do zapewnienia przepływu...
    • Średnica równoważna czopucha - (przy stałej prędkości) to średnica przewodu o przekroju...
    • Adapter kominowy - element instalacji kominowej pozwalający na połączenie dwóch odcinków...
    • Emisja - to uwalnianie stałych, ciekłych lub lotnych substancji z...
    • Minimalny przepływ - jest to ilość przepływającej wody niezbędna do uruchomienia...