Dolna granica zapłonu gazu

Dolna granica zapłonu gazu

określa minimalną zawartość paliwa gazowego w mieszaninie z powietrzem (tlenem), poniżej której zainicjowane zapalenie mieszaniny nie rozprzestrzenia się.

Zobacz: granice zapłonu gazu


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Armatura - (osprzęt) zespół przyborów i elementów stanowiących wyposażenie jakiegoś...
    • Pion gazowy - jest to pionowy przewód instalacji gazowej, który doprowadza...
    • Króciec - jest to krótki element rurowy stanowiący część naczynia,...
    • Indukcyjność - nagrzewanie indukcyjne polega na generowaniu ciepła przez przepływ...
    • Palnik automatyczny - jest to palnik wyposażony w samoczynnie działające urządzenie...