O

Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


  • OZE - odnawialne źródła energii, to takie, których używanie nie wiąże się z ich deficytem, ich zasoby odnawiają się w krótkim czasie. Najważniejsze odnawialne źródła energii to: energia spadku wody, energia słoneczna, wiatru, biomasa, biogaz, energia geotermalna. Wykorzystanie OZE: układ solarny i  zastosowanie biomasy...
  • Ogrzewanie podłogowe - jest to instalacja grzewcza umieszczona pod posadzką w pomieszczeniu. Składa się ona z rur odpowiednio rozłożonych na izolacji cieplnej i przykrytych posadzka. Ogrzewanie podłogowe zapewnia duży komfort cieplny dzięki równomiernemu rozłożeniu ciepła w pomieszczeniu. Brak widocznych grzejników daje też pozytywny efekt wizualny. Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego jest droższe w porównaniu z ogrzewaniem konwekcyjnym, ale dzięki […]...
  • Ogrzewanie mieszane - to połączenie ogrzewania podłogowego i konwekcyjnego (przy pomocy kaloryferów). Takie rozwiązanie pozwala dostosować system ogrzewania do indywidualnych potrzeb. Więcej o ogrzewaniu podłogowym i konwekcyjnym....
  • Odwadniacz - urządzenie do samoczynnego odprowadzania skroplin wydzielających się z pary wodnej w rurociągach, wymiennikach ciepła i innych urządzeniach. Wyróżnia się odwadniacze: syfonowe, zaworowe, deflektorowe, wirowe. W instalacji gazowej odwadniacz montowany jest w najniższym punkcie, najczęściej pod pionem....
  • Odporność ogniowa - zgodnie z polską normą to zdolność obiektu do spełnienia w ustalonym czasie wymagań, co do stateczności i/lub szczelności ogniowej, i/lub izolacyjności ogniowej i/lub innych oczekiwanych warunków, określonych w normowym badaniu odporności ogniowej. Inaczej – to czas przez jaki element budowalny (ściana, strop, drzwi) zachowuje swoje właściwości w czasie pożaru albo czas do osiągnięcia jednego ze […]...
  • Odległość bezpieczna przewodów gazowych - odległość usytuowania przewodów gazowych od przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu budowlanego. Szczegółowe odległości określone są w odpowiednich przepisach, ich przestrzeganie zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji instalicaji gazowej i urządzeń....
  • Obliczeniowe natężenie przepływu gazu - to natężenie przepływu gazu, określone dla liczby odbiorców zasilanych z danej instalacji, uwzględniające charakterystykę poboru gazu, jednoczesność pracy urządzeń gazowych i cel użytkowania gazu. Jest to wielkość wyrażona w m3/h. Zwykle jest równoznaczna z maksymalnym chwilowym zużyciem gazu....
  • Obciążenie ogniowe - jest to średnia wartość energii wszystkich materiałów palnych zgromadzonych na 1 metrze kwadratowym budynku lub wydzielonych w nim poszczególnych stref pożarowych, określona w megadżulach (MJ). Jednostką obciążenia ogniowego jest 1 MJ/m2....

Polecamy

Najnowsze

Powstał Departament Energetyki Odnawialnej

Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem na zapewnienie dostępu do prądu również w Polsce. Jest to rozwiązanie oszczędne i ekologiczne, dlatego warto rozważyć...

Szczelność systemu klimatyzacji gwarancją jego poprawnego funkcjonowania

Bez klimatyzacji nie wyobrażamy sobie dziś podróżowania samochodem. Do niedawna, klimatyzacja była najczęściej wybieranym dodatkowym elementem wyposażenia samochodu. Obecnie, w niemal wszystkich nowych modelach...

Dlaczego warto stosować promienniki podczerwieni w łazienkach?

Ciepło i komfort w domu to podstawa, bez której nie sposób się obejść. Jednak nawet w domowym zaciszu istnieją przestrzenie, wymagające specjalnej uwagi oraz...