Free Porn
xbporn

 

Paliwa

Paliwa są to substancje chemiczne lub ich mieszaniny, które z udziałem powietrza stosunkowo łatwo ulegają spaleniu. Produktami spalania paliw są głównie gazy, odprowadzane do atmosfery (spaliny).

Wybór odpowiedniego paliwa do ogrzewania ma decydujące znaczenie dla kosztów eksploatacji budynku. Od tego jakie wybierzemy paliwo, będą zależały koszty ogrzewania, w najbliższym czasie jak i w niedalekiej przyszłości, oraz to czy będziemy musieli się przy nim nachodzić, czy nie.

Wybór odpowiedniego rodzaju paliwa zawsze wymagać będzie pewnego kompromisu. Najniższe koszty ogrzewania zapewniają paliwa stałe. Ale, trzeba przewidzieć odpowiednią ilość miejsca w budynku na magazyn opału i odpowiednio wcześniej zakupić paliwo. W niektórych przypadkach, użytkownik kotła na paliwo stałe będzie musiał poświecić trochę czasu na znalezienie opału odpowiedniej jakości – tutaj również każdy musi wybrać, czy kupić tańsze paliwo niskiej jakości, czy zainwestować w opał o wysokiej jakości.

Kotły na paliwo stałe, w mniejszym lub większym stopniu wymagają obsługi związanej z dokładaniem paliwa, usuwaniem popiołu, regularnym czyszczeniem kotła oraz odpowiednim ustawieniem automatyki i dostosowaniem pracy urządzenia do zmieniającego się zapotrzebowania na ciepło budynku.

Bezobsługowe ogrzewanie zapewniają kotły na gaz, olej opałowy, czy też energia elektryczna. Jednak, wygodne ogrzewanie może sporo kosztować i warto mieć to na uwadze wybierając odpowiednie dla nas paliwo.

 

Wykres 1. Szacunkowy koszt wytworzenia 1 kWh energii cieplnej różnymi rodzajami paliw.

Szacunkowe koszty ogrzewania różnymi paliwami budynku o powierzchni 140 m2 można zobaczyć na wykresie poniżej.

 

Wykres 2. Szacunkowy koszt wytworzenia nowego domu jednorodzinnego o powierzchni ogrzewanej 140 m2.

 

Rodzaje paliw

Do ogrzewania domów jednorodzinnych jak i dużych obiektów możemy wybrać niemal każdy rodzaj paliwa. Różnią się sposobem wytwarzania, własnościami i mają odpowiednie wymagania.

Paliwa możemy podzielić na stałe, ciekłe i gazowe, naturalne i sztuczne, nisko i wysokokaloryczne.

Biomasa. Są to stałe lub ciekłe substancje, które ulegają biodegradacji. Pochodzą z produkcji rolnej, leśnej oraz przemysłu przetwarzającego te produkty.
Do celów grzewczych biomasa wykorzystywana jest najczęściej w postaci drewna i jego odpadów: drewno w kawałkach, wióry, zrębki, trociny, pelety. Popularnym paliwem do ogrzewania domów jednorodzinnych jest drewno kominkowe (przygotowane w sposób, który zapewnia zarówno dobre spalanie jak i walory estetyczne).
Biomasa uzyskiwana jest również z roślin energetycznych, np. wierzby energetycznej.
Do ogrzewania budynku można również wykorzystać biomasę pochodzącą z produkcji rolnej, jak np. słoma, ziarna zbóż, kukurydza.

Węgiel. Węgiel kamienny czy węgiel brunatny sprzedawany jest w różnej postaci, o różnej granulacji (wielkości ziaren) i w różnej klasie. A klasa węgla zależy od jego wartości opałowej i zawartości popiołu.

Gaz ziemny. Pochodzi ze złóż naturalnych, a jego głównym składnikiem jest metan. Bez zapachu i nietrujący – dlatego, jest nawaniany aby nadać mu specyficzny zapach wyczuwalny w przypadku wystąpienia nieszczelności instalacji gazowej, a w konsekwencji zwiększa się bezpieczeństwo jego użytkowania.

Gaz płynny. Jest mieszaniną węglowodorów składającą się głównie z propanu i butanu. Otrzymuje się go z gazu ziemnego mokrego i gazów rafineryjnych. Mieszaniny te pod ciśnieniem par własnych stają się cieczami.

Olej opałowy. Do ogrzewania domów stosowany jest tzw. olej opałowy lekki. Aby odróżnić olej opałowy od napędowego barwi się go na czerwono.

Bioolej. Uzyskiwany głównie z nasion rzepaku. Po chemicznej przeróbce jego
właściwości są podobne do oleju opałowego. Nowoczesne kotły olejowe mogą być zasilane
mieszanką standardowego oleju opałowego i biooleju, którego udział wynosi ok. 10%. Chociaż można spotkać również palniki przystosowane do spalania samego biooloeju.

Biogaz. Powstaje podczas rozkładu substancji organicznych w warunkach beztlenowych. Do produkcji
biogazu można wykorzystać, np.: odpady zielone z pielęgnacji otoczenia, kiszonkę z roślin, gnojowicę.

Obecnie biogaz wykorzystywany jest najczęściej lokalnie, do skojarzonego wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła. Zasila tzw. agregaty kogeneracyjne, które dostarczają ciepło i prąd, np. dla
osiedli, zakładów przemysłowych. Biogaz zasila silnik spalinowy agregatu, który napędza generator.
Wyprodukowany prąd zużywany jest na potrzeby własne lub oddawany do sieci energetycznej.
Ciepło odpadowe, z chłodzenia agregatu, wykorzystywane jest do ogrzewania budynków.

Biogaz może być również dodawany do gazu ziemnego i transportowany na duże odległości z
wykorzystaniem istniejącej już infrastruktury. Tak wiec, może być spalany w domowych kotłach w
bliższej lub dalszej okolicy.

 

Wartość opałowa paliwa.

Podstawowym parametrem każdego paliwa jest jego wartość opałowa. Odpowiada ilości ciepła uzyskanego ze spalenia jednostki paliwa (np. 1 m3 gazu), gdy woda zawarta w spalinach występuje w postaci pary.

Ciepło spalania określa ilość ciepła uzyskanego z zupełnego spalania jednostki paliwa, przy czym powstała podczas spalania para wodna ulegnie kondensacji i odda swoje ciepło parowania.

Wartości opałowe wybranych paliw:

Paliwo Minimalne wartości opałowe MJ/kg lub MJ/m3
Torf 13,8
Drewno opałowe 14,6
Granulat drewniany 17,5
Brykiety węgla brunatnego 19,25
Antracyt 28,9
Węgiel kamienny 30,1
Gaz ziemny wysokometanowy typ E (GZ-50) 31,0
Olej opałowy lekki 42,8
Propan 46,1
Propan-butan 46,0

Polecamy

Najnowsze

Wszystko co musisz wiedzieć o malowaniu kaloryfera

Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem na zapewnienie dostępu do prądu również w Polsce. Jest to rozwiązanie oszczędne i ekologiczne, dlatego warto rozważyć...

Szczelność systemu klimatyzacji gwarancją jego poprawnego funkcjonowania

Bez klimatyzacji nie wyobrażamy sobie dziś podróżowania samochodem. Do niedawna, klimatyzacja była najczęściej wybieranym dodatkowym elementem wyposażenia samochodu. Obecnie, w niemal wszystkich nowych modelach...

Dlaczego warto stosować promienniki podczerwieni w łazienkach?

Ciepło i komfort w domu to podstawa, bez której nie sposób się obejść. Jednak nawet w domowym zaciszu istnieją przestrzenie, wymagające specjalnej uwagi oraz...