Gaz ziemny

Gaz ziemny wydobywany jest ze złóż naturalnych, ze skorupy ziemskiej. Złoża gazowe powstały przed wieloma milionami lat z prostych organizmów, które pod warstwami osadu, pod wpływem bardzo dużych ciśnień i temperatury, uległy przekształceniu. Złoża gazu usytuowane są często razem z ropą naftową. Gaz ziemny może również występować w złożach czysto gazowych, stanowiących naturalne zbiorniki gazu.

Cena gazu ziemnego 2015

Ceny gazu ziemnego są uzależnione od wielu czynników, również makroekonomicznych. Z tego względu aby odpowiedzieć na pytanie ile kosztuje gaz ziemny i mieć chociażby szacunkowe spojrzenie na cennik gazu ziemnego należy na bieżąco sprawdzać jego zmiany cen.

Aktualne ceny gazu ziemnego 2015

Średnia cena detaliczna gazu ziemnego w Polsce w dniu

01 sierpnia 2014: 

3,74 zł / m3 gazu ziemnego

 

Gazie ziemny właściwości

Gaz ziemny jest mieszaniną metanu z innymi gazami, takimi jak: etan, propan, butan, dwutlenek węgla, azot. Skład gazów ziemnych jest bardzo różny. Przykładowo, gazy wydobywane w Niderlandach zawierają dużo azotu, a gaz wydobywany na Morzu Północnym ma więcej propanu i etanu.

Zanim gaz ziemny trafi do odbiorców poddawany jest obróbce chemicznej, w wyniku której uzyskuje się odpowiednie jego właściwości i parametry.

Właściwości gazu ziemnego dostarczanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG):

Typ gazu ziemnego E (dawniej GZ-50) Lw (dawniej GZ-41,5) Ls (dawniej GZ-35)
Rodzaj gazu ziemnego wysokometanowy zaazotowany zaazotowany
Wartość opałowa [MJ/m3] min. 31,0 min. 27,0 min. 24,0
Ciepło spalania [MJ/m3] min. 38,0 min. 32,8 min. 28,8
Metan (CH4) [%] ok. 97,8 ok. 79 ok. 71
Etan, propan, butan [%] ok. 1 ok. 1 ok. 1
Azot (N2) [%] ok. 1,0 ok. 19,5 ok. 27,0
Dwutlenek węgla (CO2) i inne składniki [%] 0,2 0,5 1,0

Jakość gazu ziemnego dostarczonego do odbiorcy określają przepisy – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego oraz Polska Norma (PN-C-04753).

Koszt gazu ziemnego zależy między innymi od jego zużycia w danym miesiącu – każdy odbiorca przypisany zostaje do danej taryf, np. W-3. Im mniejsze zużycie gazu, tym większy udział w rachunku stanowią opłaty dodatkowe. Więcej o taryfach gazu i jego cenach można znaleźć na stronach PGNiG

 

Gaz ziemny zastosowanie

Rozwój nowych technologi sprawa, że zastosowanie gazu ziemnego jest ogromne. Gaz ziemny jest stosowany zarówno w przemyśle, rolnictwie, dużym i małym biznesie jak również często jest to podstawowe paliwo wykorzystywane w celach prywatnych do ogrzewania domu, mieszkania, ciepłej wody użytkowej,  czy chociażby kuchni. Gaz ziemny oprócz ogrzewania znalazł również zastosowanie do klimatyzowania pomieszczeń.

 

Zalety gazu ziemnego

  • ogrzewanie gazem ziemnym jest bezobsługowe
  • nie trzeba magazynować paliwa
  • kotły kondensacyjne zapewniają stosunkowo tanie ogrzewanie gazem
  • duża swoboda w wyborze miejsca zamontowania kotła gazowego
  • gaz ziemny jest czystym paliwem, przyjaznym dla środowiska naturalnego – nie tworzą się pyły i nie powstają odpady stałe, które trzeba utylizować
  • jest gazem nietrującym, nawaniany żeby można go było wyczuć

Wady gazu ziemnego

  • gaz ziemny nie wszędzie jest dostępny
  • konieczność podłączenia budynku do sieci gazu ziemnego, co przy dużych odległościach, koniecznością przejść pod drogami, może być kosztowne
  • skład gazu ziemnego może się zmieniać, a większość kotłów gazowych nie jest do tego przystosowana, co może powodować zwiększone zużycie paliwa
  • konieczność wykonania projektu instalacji gazowej, odbioru, przeglądów okresowych itd.

Polecamy

Najnowsze

Jak dogrzać taras w chłodne wieczory?

W naszym umiarkowanym klimacie ciepłych wieczorów jest zdecydowanie za mało. Jeśli chcesz dłużej korzystać ze swojego tarasu, dowiedz się więcej na temat jego ogrzewania. Istnieje kilka sposobów, które umożliwią Ci przywołanie lata, nawet wczesną wiosną i późną jesienią.     Wiele miesięcy czekamy na to, by w końcu spędzić wieczór na tarasie. To świetny pomysł […]

Pompy ciepła powietrze-woda (powietrzne)

Najmniejsze koszty wykonania dolnego źródła ciepła występują przy pobieraniu ciepła z powietrza atmosferycznego. Powietrze jest dostępne tuż za naszymi drzwiami i w nieograniczonej ilości. Jednak, jego temperatura znacznie zmienia się w ciągu okresu grzewczego co ma bezpośredni wpływ na efektywność pracy pompy ciepła, tym samym na koszty ogrzewania domu – im dłuższa i mroźniejsza zima […]

Wegiel kamienny

  Węgiel kamienny powstał przed ok. 500 mln lat, brunatny przed ok. 300 mln lat. Budulcem dla węgla były rośliny, które pod działaniem dużego ciśnienia, wysokiej temperatury i mikroorganizmów, bez udziału tlenu, doprowadziły do zwęglenia (rozkładu) materiału pierwotnego. Początkowo, pod wpływem mikroorganizmów tworzy się torf. Następnie, pod wpływem dużego ciśnienia i temperatury – węgiel brunatny, […]