Zwężka Venturiego

Zwężka Venturiego

przyrząd służący do pomiaru prędkości przepływu cieczy lub gazu, zasada jego działania opiera sie na wytworzeniu podciśnienia przez przepływającą ciecz lub gaz w zwężce. W ogrzewaniu stosuje się ją do sterowania, w piecach gazowych służących do przygotowania CWU. Gdy na skutek przepływu wody spada jej ciśnienie, wówczas otwiera się zawór gazowy uruchamiająć piec i podgrzewając wodę.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: