S

Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


  • System odprowadzania spalin LAS - jest to zbiorczy system odprowadzenia spalin stosowany w budownictwie wielorodzinnym. Pozwala na podłączenie wielu kotłów z zamkniętą komorą spalania do jednego przewodu spalinowego – w ten sposób oszczędza się miejsce. System działa w podciśnieniu, dzięki zastosowaniu specjalnej kształtki LAS – gwarantuje to bezpieczne odprowadzenie spalin ze wszystkich kotłów....
  • Strefa zagrożenia wybuchem - jest to przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa gazów, cieczy i ich oparów lub pyłów. Związane jest to z wydobyciem, przetwarzaniem, transportem i magazynowaniem substancji palnych. Może pojawiać się również w czasie procesów technologicznych. Oznaczenie stref zagrożenia wybuchem: Dla mieszanin gazów, cieczy i ich par: Strefa 0 – zagrożenie wybuchem występuje stale, przez długie […]...
  • Strata kominowa - jest to energia cieplna paliwa, która jest tracona w spalinach uchodzących  do komina. Energia ta jest wykorzystywana do wytwarzania ciągu kominowego i pokonywania oporów aerodynamicznych w kanałach spalinowych. Stratę kominową wyraża się w procentach....
  • Stacja gazowa - (redukcyjno-pomiarowa) – zespół urządzeń realizujący co najmniej jedną z funkcji: uzdatnia gaz, redukuje i reguluje jego ciśnienie, mierzy parametry gazu, dokonuje rozdziału gazu. Stacje takie instalowane są na rurociągach przesyłowych i dystrybucyjnych gazu....
  • Sprzęgło hydrauliczne - jest to przepływowy rozdzielacz o dużej średnicy, spełniający kilka funkcji: oddzielenie hydrauliczne obiegów grzewczych od obiegów kotłowych, podwyższanie temperatury wody powrotnej oraz filtracja czynnika grzejnego.   Sprzęgła hydrauliczne stosuje się w układach grzewczych średniej i dużej mocy, składających się z jednego lub więcej kotłów, a zwłaszcza z kilku obiegów grzewczych (np. obieg ogrzewania podłogowego wraz […]...
  • Sprężarka typu Scroll - urządzenie do sprężania gazów lub czynnika chłodniczego.  Stosowane np. w pompach ciepła. Jest to rotacyjna sprężarka wyporowa. Element sprężający składa się z dwóch spiralnych wstęg, z których jedna jest na stałe przymocowana do obudowy, a druga ruchoma jest zamocowana na obrotowej osi sprężarki i wykonuje ruchy mimośrodowe, tworząc komorę sprężania czynnika chłodniczego. Wirująca spirala poruszając […]...
  • Spalanie wybuchowe - inaczej detonacyjne est spalaniem objętościowym, skutkującym gwałtownym przyrostem ciśnienia. Wiąże się ono z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem płomienia. Zobacz: spalanie ustabilizowane...
  • Spalanie ustabilizowane - jest to spalanie ze stałą prędkością, przy czym ciśnienie gazów spalinowych utrzymuje się na stałym poziomie. Tego rodzaju kontrolowana forma spalania występuje między innymi w palnikach gazowych.   Zobacz: spalanie wybuchowe...
  • Solanka - mieszanina wody i NaCl stosowana w obiegu w dolnym źródle ciepła, służąca do przekazania ciepła gruntu do wymiennika. Obecnie w układach gruntowych pomp ciepła używa się najczęściej roztworów glikolu.   Zobacz: gruntowa pompa ciepła...
  • Skrzyniowy przerywacz ciągu - zewnętrzny przerywacz ciągu kominowego nie będący integralną częścią kotła – służy do podłączenia więcej niż jednego kotła do tego samego przewodu kominowego....

Polecamy

Najnowsze

Gaz płynny

Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem na zapewnienie dostępu do prądu również w Polsce. Jest to rozwiązanie oszczędne i ekologiczne, dlatego warto rozważyć...

Szczelność systemu klimatyzacji gwarancją jego poprawnego funkcjonowania

Bez klimatyzacji nie wyobrażamy sobie dziś podróżowania samochodem. Do niedawna, klimatyzacja była najczęściej wybieranym dodatkowym elementem wyposażenia samochodu. Obecnie, w niemal wszystkich nowych modelach...

Dlaczego warto stosować promienniki podczerwieni w łazienkach?

Ciepło i komfort w domu to podstawa, bez której nie sposób się obejść. Jednak nawet w domowym zaciszu istnieją przestrzenie, wymagające specjalnej uwagi oraz...