S

Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


  • System odprowadzania spalin LAS - jest to zbiorczy system odprowadzenia spalin stosowany w budownictwie wielorodzinnym. Pozwala na podłączenie wielu kotłów z zamkniętą komorą spalania do jednego przewodu spalinowego – w ten sposób oszczędza się miejsce. System działa w podciśnieniu, dzięki zastosowaniu specjalnej kształtki LAS – gwarantuje to bezpieczne odprowadzenie spalin ze wszystkich kotłów....
  • Strefa zagrożenia wybuchem - jest to przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa gazów, cieczy i ich oparów lub pyłów. Związane jest to z wydobyciem, przetwarzaniem, transportem i magazynowaniem substancji palnych. Może pojawiać się również w czasie procesów technologicznych. Oznaczenie stref zagrożenia wybuchem: Dla mieszanin gazów, cieczy i ich par: Strefa 0 – zagrożenie wybuchem występuje stale, przez długie […]...
  • Strata kominowa - jest to energia cieplna paliwa, która jest tracona w spalinach uchodzących  do komina. Energia ta jest wykorzystywana do wytwarzania ciągu kominowego i pokonywania oporów aerodynamicznych w kanałach spalinowych. Stratę kominową wyraża się w procentach....
  • Stacja gazowa - (redukcyjno-pomiarowa) – zespół urządzeń realizujący co najmniej jedną z funkcji: uzdatnia gaz, redukuje i reguluje jego ciśnienie, mierzy parametry gazu, dokonuje rozdziału gazu. Stacje takie instalowane są na rurociągach przesyłowych i dystrybucyjnych gazu....
  • Sprzęgło hydrauliczne - jest to przepływowy rozdzielacz o dużej średnicy, spełniający kilka funkcji: oddzielenie hydrauliczne obiegów grzewczych od obiegów kotłowych, podwyższanie temperatury wody powrotnej oraz filtracja czynnika grzejnego.   Sprzęgła hydrauliczne stosuje się w układach grzewczych średniej i dużej mocy, składających się z jednego lub więcej kotłów, a zwłaszcza z kilku obiegów grzewczych (np. obieg ogrzewania podłogowego wraz […]...
  • Sprężarka typu Scroll - urządzenie do sprężania gazów lub czynnika chłodniczego.  Stosowane np. w pompach ciepła. Jest to rotacyjna sprężarka wyporowa. Element sprężający składa się z dwóch spiralnych wstęg, z których jedna jest na stałe przymocowana do obudowy, a druga ruchoma jest zamocowana na obrotowej osi sprężarki i wykonuje ruchy mimośrodowe, tworząc komorę sprężania czynnika chłodniczego. Wirująca spirala poruszając […]...
  • Spalanie wybuchowe - inaczej detonacyjne est spalaniem objętościowym, skutkującym gwałtownym przyrostem ciśnienia. Wiąże się ono z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem płomienia. Zobacz: spalanie ustabilizowane...
  • Spalanie ustabilizowane - jest to spalanie ze stałą prędkością, przy czym ciśnienie gazów spalinowych utrzymuje się na stałym poziomie. Tego rodzaju kontrolowana forma spalania występuje między innymi w palnikach gazowych.   Zobacz: spalanie wybuchowe...
  • Solanka - mieszanina wody i NaCl stosowana w obiegu w dolnym źródle ciepła, służąca do przekazania ciepła gruntu do wymiennika. Obecnie w układach gruntowych pomp ciepła używa się najczęściej roztworów glikolu.   Zobacz: gruntowa pompa ciepła...
  • Skrzyniowy przerywacz ciągu - zewnętrzny przerywacz ciągu kominowego nie będący integralną częścią kotła – służy do podłączenia więcej niż jednego kotła do tego samego przewodu kominowego....

Polecamy

Najnowsze

Żyj ekologicznie, mieszkaj blisko natury

Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem na zapewnienie dostępu do prądu również w Polsce. Jest to rozwiązanie oszczędne i ekologiczne, dlatego warto rozważyć...

Szczelność systemu klimatyzacji gwarancją jego poprawnego funkcjonowania

Bez klimatyzacji nie wyobrażamy sobie dziś podróżowania samochodem. Do niedawna, klimatyzacja była najczęściej wybieranym dodatkowym elementem wyposażenia samochodu. Obecnie, w niemal wszystkich nowych modelach...

Dlaczego warto stosować promienniki podczerwieni w łazienkach?

Ciepło i komfort w domu to podstawa, bez której nie sposób się obejść. Jednak nawet w domowym zaciszu istnieją przestrzenie, wymagające specjalnej uwagi oraz...