Wybieramy kocioł gazowy – c.w.u.

Jednym z najczęściej wybieranych sposobów ogrzewania domów i mieszkań są kotły gazowe. Bogata oferta umożliwia wybór odpowiedniego urządzenia dla każdego rodzaju budynku i instalacji grzewczej, warunków montażu i wymaganego komfortu ciepłej wody użytkowej – czyli jej odpowiedniej temperatury i dostępnej ilości.

W budynkach o małym zapotrzebowaniu na ciepło, często potrzeby ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) decydować będą o zastosowaniu kotła o odpowiedniej mocy grzewczej, która może być znacznie wyższa niż moc potrzebna do ogrzewania domu.

W domach jednorodzinnych pobór ciepłej wody odbywa się w krótkim okresie czasu, po którym możliwe jest jej ponowne ogrzewanie w podgrzewaczu/zasobniku. W krótkim okresie, np. w ciągu np. 10 minut  może być potrzeba tyle ciepłej wody aby możliwe było jednoczesne korzystanie z dwóch punktów poboru np. napełnić wannę i jednocześnie korzystać z natrysku w drugiej łazience.

 

Potrzebna ilość ciepłej wody użytkowej zależy od:

  • przyzwyczajeń domowników, np. kąpiel pod prysznicem przez 10 czy 30 minut
  • wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej – zazwyczaj wystarczy woda o temperaturze 40-42°C, chociaż niektórzy wolą 45-50°C, czyli bardzo ciepłą (gorącą wodę)
  • zastosowanych punktów poboru, np. wanna o pojemności 120 czy 200 litrów
  • liczby łazienek i sposobu korzystania z nich – jeśli przyjmiemy że w ciągu 10 minut napełniamy wannę o pojemności 120 litrów i jednocześnie w drugiej łazience korzystamy z natrysku gdzie zużyjemy ok. 40 litrów c.w.u., to w ciągu ok. 10 minut kocioł/zbiornik musi dostarczyć łączenie 160 litrów ciepłej wody (120 + 40 = 160 litrów)

Podgrzewacz różni się od zasobnika sposobem ogrzewania wody użytkowej:

  • podgrzewacz (lub inaczej podgrzewacz pojemnościowy), jest to zbiornik wody użytkowej z zabudowanym wymiennikiem ciepła, najczęściej w firmie wężownicy, przez którą woda grzewcza z kotła ogrzewa wodę użytkową. W zależności od pojemności może być ustawiony pod lub obok kotła,
  • zasobnik jest to zbiornik na wodę użytkową, która ogrzewana jest przez zewnętrzny wymiennik ciepła, najczęściej płytowy. Sam zasobnik służy wyłącznie do magazynowania ciepłej wody.

 

Punkt poboru Temperatura c.w.u. Średni czas poboru
Umywalka 35-40 °C 1,5-3 min
Zlew kuchenny 55 °C 5 min
Natrysk oszczędny 40 °C 6 min
Natrysk standardowy 40 °C 6 min
Natrysk komfortowyz panelami bocznymi 40 °C 6 min
Wanna 40 °C 10-15 min

Dostępną ilość c.w.u. określają: wydajność stała i wydajność początkowa (krótkotrwała – 10 minutowa).

 

Wydajność stała określa dostępną ilość ciepłej wody i jest istotna dla kotłów 2-funkcyjnych, w których woda użytkowa ogrzewana jest w momencie odkręcenia kranu (punktu poboru wody).

W danych technicznych urządzeń wydajność stała c.w.u. podawana jest dla określonej różnicy temperatur np. DT=30°C – jest to różnica miedzy wymaganą temperatury ciepłej wody użytkowej: 40 °C, a zimną wodą wodociągową 10°C.

Przykładowo, wydajność stała ciepłej wody kotła 2-funkcyjnego o mocy do 26 kW wynosi 11,4 l/min, ogrzewanej od 10°C do 40°C (DT=30 °C).

 

Wydajność początkowa (krótkotrwała), określa ile możemy uzyskać ciepłej wody z podgrzewacza w ciągu pierwszych 10 minut jej poboru. Przy czym wykorzystujemy tutaj ciepłą wodę wcześniej ogrzaną i zmagazynowaną w podgrzewaczu (zbiorniku).

W zależności od potrzebnej wydajności c.w.u. wybierzemy odpowiedni sposób jej ogrzewania.

 

Kotły dwufunkcyjne przepływowe, stosowane są głównie w mieszkaniach i małych domach jednorodzinnych, gdzie jest jedna łazienka a punkty poboru c.w.u. nie są zbytnio oddalone od siebie. Są to kotły wiszące gdzie ciepła woda użytkowa ogrzewana jest przez wymiennik płytowy zabudowany w kotle i od razu dostarczana do kranu. Ze względu na wydajność c.w.u. kotły te powinny mieć moc grzewczą od 20 do 30 kW – nawet jeśli zapotrzebowanie budynku na ciepło wynosi tylko np. 10 kW.

Kotły 2-funkcjyne mają ograniczoną wydajność ciepłej wody użytkowej, która zależy bezpośrednio od ich mocy grzewczej i może wystarczyć dla jednego punktu poboru. W przypadku korzystania z dwóch punktów poboru jednocześnie woda może mieć temperaturę niższą od wymaganej. W kotłach tych nie stosuje się cyrkulacji wody użytkowej.

 

Kotły jednofunkcyjne są odpowiednim rozwiązaniem dla domów jednorodzinnych z dwiema łazienkami oraz, gdy punkty poboru c.w.u. są znacznie oddalone od siebie i dla zapewnienia komfortu konieczne jest wykonanie cyrkulacji.

Kotły te ogrzewają wodę zasilającą instalację ogrzewania domu oraz podgrzewacz pojemnościowy, w którym ogrzewana jest woda użytkowa – w kotłach wiszących jest to praca tzw. przełączana: kocioł ogrzewa dom lub c.w.u. (nigdy obu jednocześnie).

Kotły 1-funkcyjne występują jako stojące lub wiszące, ich wydajność c.w.u. zależy przede wszystkim od pojemności zastosowanego podgrzewacza. Nie ma tutaj ograniczeń w stosowaniu cyrkulacji wody użytkowej.

 

Kotły z wbudowanym zasobnikiem, są to kompaktowe urządzenia stojące lub wiszące, w których zabudowany został zbiornik c.w.u. – zasobnik warstwowy.

W kotłach z zasobnikami warstwowymi dostępna ilość c.w.u. zależy od pojemności zasobnika i mocy grzewczej kotła. Woda użytkowa ogrzewana jest przez wymiennik płytowy i magazynowana w zasobniku o małej pojemności, najczęściej od 20 do 100 litrów.

Mimo małej pojemności zasobnika, kotły te osiągają dużą wydajność ciepłej wody użytkowej, często większą od kotłów 1-funkcyjnych z osobnym podgrzewaczem dwukrotnie większej pojemności. Oferowane są również ze zbiornikami dużej pojemności, do których można podłączyć instalacje kolektorów słonecznych.

Kotły z zasobnikami warstwowymi polecane są dla domów o wysokich wymaganiach ciepłej wody użytkowej lub w przypadku braku miejsca na montaż kotła i osobnego pogrzewacza pojemnościowego.

 

Komfort ciepłej wody użytkowej.

Komfort c.w.u. to dostępna odpowiednia ilość ciepłej wody o wymaganej temperaturze. W domach z dwiema łazienkami, gdzie istnieje możliwość jednoczesnego korzystania z dwóch punktów poboru ciepłej wody właściwym rozwiązaniem będzie kocioł 1-funkcyjny z osobnym podgrzewaczem pojemnościowym lub kocioł z zabudowanym zasobnikiem warstwowym c.w.u.

Podstawową sprawą będzie dokładne określenie ile potrzebujemy ciepłej wody, czyli rodzaju punktów poboru i przyzwyczajeń użytkowników. W przypadku podgrzewaczy to właśnie ich pojemność będzie decydować o dostępnej ilości (wydajności) c.w.u., natomiast moc kotła będzie miała wpływ na to ile czasu potrzeba do ogrzania wody w podgrzewaczu po całkowitym wyczerpaniu ciepłej wody ze zbiornika.

Inaczej jest w przypadku kotłów z zabudowanym zasobnikiem warstwowym c.w.u. – tutaj o wydajności c.w.u. decyduje moc kotła i pojemność zasobnika. Przy wyborze odpowiedniego sposobu ogrzewania c.w.u. należy wziąć pod uwagę również jego ograniczenia. Na przykład, niektórzy producenci nie dopuszczają stosowania cyrkulacji wody użytkowej w przypadku kotłów z zasobnikami warstwowymi małej pojemności do ok. 50 litrów. Również woda użytkowa w tych kotłach musi spełniać wymogi odnośnie twardości – przy twardości powyżej 20 stopni niemieckich zaleca się stosowanie zmiękczacza wody lub podgrzewacza pojemnościowego wyposażonego w wężownicę grzewczą, która jest mniej wrażliwa na odkładanie kamienia.

Jeśli w instalacji mamy dodatkowe źródła ciepła np. kolektory słoneczne do c.w.u. i stosujemy podgrzewacze pojemnościowe tzw. biwalentne (wyposażone w dwie wężownice grzewcze), to również musimy zwrócić uwagę na ich wydajność c.w.u. Trzeba pamiętać, że mimo dużej pojemności np. 300 litrów, kocioł ogrzewa ciepłą wodę w około połowy pojemności zbiornika tj. 150 litrów. A mając wannę o pojemności 200 litrów, gdy kolektory nie pracują, to możemy spodziewać się że ciepłej wody „braknie”.

Zobacz również:

 

Polecamy

Najnowsze

Jak dobrze wykonana elewacja może ograniczyć straty ciepła?

Ograniczenie start ciepła z budynku zapewnia trwałość użytych wyrobów budowlanych oraz zmniejsza koszty utrzymania obiektu. Aby ograniczyć ucieczkę ogrzanego powietrza, trzeba zadbać o właściwe ocieplenie budynku i zabezpieczenie izolacji przed wpływem czynników atmosferycznych i mechanicznych.   Finalna warstwa elewacyjna powinna chronić materiał izolacyjny przed uszkodzeniami. Tylko w takim przypadku ciepłe powietrze z budynku nie przeniknie […]

Grzejniki wodne

Niezależnie od rodzaju, grzejniki wodne wykorzystują ciepło dostarczone do nich systemem rur przez wodę, która może być ogrzewana kotłem gazowym, olejowym, na paliwo stałe, elektrycznym czy też pompą ciepła. Odbierają ciepło od wody i przekazują do ogrzewanego pomieszczenia. Schłodzona woda trafia z powrotem do urządzenia grzewczego, które ponownie ogrzewa ją do wymaganej temperatury. Każdy grzejnik […]

Nagrzewnice elektryczne

Nagrzewnice elektryczne, to jedne z najczęściej stosowanych nagrzewnic na rynku. Najprostszą formą takiego sposobu ogrzewania są popularne urządzenia z grzałką i wentylatorem, potocznie nazywane „dmuchawami” lub „termowentylatorami”. Przenośne nagrzewnice elektryczne są zazwyczaj wykorzystywane jako dodatkowe źródła ciepła wszędzie tam, gdzie nie wystarcza ciepło wyprodukowane przez instalację C.O. Spotykamy je w biurach, w sklepach oraz oczywiście […]