Kotły konwencjonalne

Kotły konwencjonalne

gazowe kotły niekondensacyjne, spalają paliwo, nie wykorzystując całej zawartej w nim energii. Część energii jest tracona wraz z parą wodną trafiającą do komina ze spalinami. Aby wykorzystać tę część energii trzeba doprowadzić do kondensacji
pary wodnej. W tym celu schładza się odpowiednio spaliny. W kotłach konwencjonalnych podczas pracy temperatura spalin jest na poziomie, przy którym nie dochodzi do kondensacji. W ten sposób traci się część energii, ale elementy kotła i komin nie są narażone na działanie agresywnych kwaśnych skroplin.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Gazociąg - odpowiednio zaprojektowany i zbudowany rurociąg wraz z wyposażeniem...
    • Stacja gazowa - (redukcyjno-pomiarowa) – zespół urządzeń realizujący co najmniej jedną...
    • Sprężarka typu Scroll - urządzenie do sprężania gazów lub czynnika chłodniczego.  Stosowane...
    • COP (współczynnik) - współczynnik wydajności chłodniczej, dla pompy ciepła – współczynnik...
    • Ładowanie zasobnika CWU - jest to napełnianie zasobnika ciepłą wodą. W nowoczesnych...