Dwutlenek węgla (CO2)

Dwutlenek węgla (CO2)

jest to nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia. W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny, bezwonny i niepalny gaz, dobrze rozpuszczalny w wodzie i cięższy od powietrza. Dwutlenek węgla jest produktem spalania i oddychania.  Aby uniknąć zatrucia CO2, należy pamiętać o zapewnieniu odpowiednich (zgodnych z przepisami) warunków montażu i eksploatacji urządzeń grzewczych, zwłaszcza związanych z odprowadzeniem spalin i zapewnieniem dostępu powietrza niezbędnego do spalania.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Dom pasywny - standard projektowania i budowy budynków, które charakteryzują się...
    • Histereza - w instalacji CO (lub C.W.U.) różnica pomiędzy temperaturą...
    • Pomieszczenia na stały pobyt ludzi - odział pomieszczeń na pobyt ludzi określa Rozporządzenie Ministra...
    • Biomasa - jest to masa materii zawarta w organizmach. Jeden...
    • Wyświetlacz LCD - zastosowanie wyświetlaczy w nowoczesnych urządzeniach grzewczych gwarantuje wygodę...