Biogaz

Biogaz

gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów (definicja z Rozporządzenia Ministra Gospodarki).

Szersza definicja biogazu, zwanego również gazem wysypiskowym (ponieważ w naturalny sposób powstaje na wysypiskach śmieci) – jest to gaz palny, powstaje jako produkt rozkładu związków organicznych (ścieki, odpady komunalne, gnojowica, odpady rolno-spożywcze, biomasa) przez bakterie beztlenowe. Nieoczyszczony biogaz składa się z metanu (55%-85%), dwutlenku węgla (14%-48%) i domieszki innych gazów: siarkowodoru, azotu, tlenu i wodoru. Jego wartość opałowa zależy od zawartości metanu i wynosi w granicach 17-27 MJ/m3


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Biogaz - gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji...
    • Wyświetlacz LCD - zastosowanie wyświetlaczy w nowoczesnych urządzeniach grzewczych gwarantuje wygodę...
    • Bufor ciepła - pozwala na magazynowanie ciepła (ciepłej wody) w instalacji...
    • Armatura - (osprzęt) zespół przyborów i elementów stanowiących wyposażenie jakiegoś...
    • Wymiennik ciepła - jest to urządzenie służące do wymiany ciepła między...