Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

zdefiniowane zostało w Prawie Budowlanym, rozumie się przez to tytuł prawny wynikający z prawa własności (użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego).  Konieczność wykazania się tytułem do nieruchomości ma na celu ochronę prawa własności oraz innych praw rzeczowych do nieruchomości.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: