Wartość opałowa (energetyczna)

Wartość opałowa (energetyczna)

definicja: jest to ilość ciepła wydzielana przy spalaniu jednostki masy lub jednostki objętości paliwa przy jego całkowitym i zupełnym spalaniu, przy założeniu, że para wodna zawarta w spalinach nie ulega skropleniu, pomimo że spaliny osiągną temperaturę początkową paliwa.

Czyli wartość opałowa mówi nam jak dużo ciepła uzyskamy z danego paliwa.

Wartość energetyczna różnych paliw:

  • węgiel kamienny – 24-28 MJ/kg
  • węgiel brunatny – 7,5-21 MJ/kg
  • olej opałowy (lekki) – 42 MJ/kg
  • gaz ziemny GZ-50 – 34 MJ/m3
  • gaz płynny (propan) – 46 MJ/kg
  • drewno opałowe – 16-19 MJ/kg

Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: