Nawiew bezpośredni

Nawiew bezpośredni

jest to sposób doprowadzenie powietrza do pomieszczenia przez otwór wykonany w zewnętrznej ścianie. W ten sposób powietrze jest dostarczane bezpośrednio z zewnątrz.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Ogrzewanie mieszane - to połączenie ogrzewania podłogowego i konwekcyjnego (przy pomocy...
    • Absorber - w kolektorach słonecznych część odpowiedzialna za pochłanianie energii...
    • Biomasa - jest to masa materii zawarta w organizmach. Jeden...
    • Dwutlenek węgla (CO2) - jest to nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków,...
    • Prędkość spalania gazu - wyrażona w m/s, określa z jaką prędkością przesuwa...