Czopuch

Czopuch

jest to rura, która łączy wylot spalin kotła (kominka, czy jakiegokolwiek paleniska) z kanałem spalinowym. Czopuch wyposażony jest w otwór do pomiaru spalin, tłumik hałasu, otwory rewizyjne. Co do zasady czopuch powinien być jak najkrótszy.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Emisja - to uwalnianie stałych, ciekłych lub lotnych substancji z...
    • Pompa cyrkulacyjna - ogólnie jest to pompa służąca do zwiększania prędkości...
    • Palnik automatyczny - jest to palnik wyposażony w samoczynnie działające urządzenie...
    • Atmosferyczny (kocioł) - urządzenie grzewcze, które w procesie spalania wykorzystuje naturalny...
    • Nawiew bezpośredni - jest to sposób doprowadzenie powietrza do pomieszczenia przez...