Termostat pokojowy

Termostat pokojowy

(regulator pokojowy) urządzenie, którego zadaniem jest sterowanie pracą ogrzewania w taki sposób, aby zapewnić założoną przez użytkownika temperaturę. Każdy termostat jest wyposażony w czujnik temperatury panującej w pomieszczeniu, w przypadku spadku temperatury poniżej ustalonej przez użytkownika włączane jest ogrzewanie (kocioł). Po osiągnięciu zadanej temperatury termostat wyłącza ogrzewanie. Termostaty elektroniczne pozwalają na dokładniejsze sterowanie ogrzewaniem, są wyposażone w zegar sterujący, który umożliwia ustawienie różnej temperatury w zależności od pory dnia, czy dni tygodnia.

Innym rodzajem jest regulator pogodowy


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Filtr wody - element instalacji podgrzewających C.W.U. (podgrzewaczy przepływowych lub kotłów...
    • Palnik automatyczny - jest to palnik wyposażony w samoczynnie działające urządzenie...
    • Monoblok - czyli złącze monolityczne jest to metalowo-izolacyjna, prefabrykowana konstrukcja,...
    • Wartość opałowa (energetyczna) - definicja: jest to ilość ciepła wydzielana przy spalaniu...
    • Low NOx - oznacza niską zawartość tlenków azotu w spalinach. Potwierdza...