Termostat pokojowy

Termostat pokojowy

(regulator pokojowy) urządzenie, którego zadaniem jest sterowanie pracą ogrzewania w taki sposób, aby zapewnić założoną przez użytkownika temperaturę. Każdy termostat jest wyposażony w czujnik temperatury panującej w pomieszczeniu, w przypadku spadku temperatury poniżej ustalonej przez użytkownika włączane jest ogrzewanie (kocioł). Po osiągnięciu zadanej temperatury termostat wyłącza ogrzewanie. Termostaty elektroniczne pozwalają na dokładniejsze sterowanie ogrzewaniem, są wyposażone w zegar sterujący, który umożliwia ustawienie różnej temperatury w zależności od pory dnia, czy dni tygodnia.

Innym rodzajem jest regulator pogodowy


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Pomieszczenia na stały pobyt ludzi - odział pomieszczeń na pobyt ludzi określa Rozporządzenie Ministra...
    • Pion gazowy - jest to pionowy przewód instalacji gazowej, który doprowadza...
    • Liczba Wobbego - jest to stosunek wartości kalorycznej odniesionej do jednostki...
    • Ciąg kominowy - podciśnienie w przewodzie kominowym spowodowane różnicą gęstości zewnętrznego...
    • Biogaz - gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji...