Słownik

Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


  • Nominalne obciążenie cieplne urządzenia gazowego - jest to moc urządzenia gazowego w warunkach standardowej pracy, przy jego najwyższej sprawności. Wielkość ta jest określana przez producenta urządzenia i wyrażana w kW....
  • Komin wielowarstwowy - najczęściej jest to komin dwuścienny. Jego wewnętrzną część stanowi przewód spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej (im grubsza stal, tym komin lepszy). Jest on otulony izolacją termiczną, którą stanowi wełna mineralna. Wełnę osłania od zewnątrz płaszcz ze  szlachetnej blachy stalowej, odpornej na warunki atmosferyczne. Kominy dwuwarstwowe nadają się do kotłów na paliwo stałe, płynne i gazowe. […]...
  • Anoda magnezowa - metoda zapobiegania korozji zbiorników na ciepłą wodę użytkową. Jest to powszechnie stosowana, czynna metoda zapobiegania korozji zbiorników C.W.U., anoda jest elementem ulegającym naturalnemu zużyciu. Jeśli mamy zasobnik ciepłej wody wyposażony w anodę trzeba pamiętać o jej regularnej kontroli i wymianie – przyjmuje się że anoda działa od roku do trzech lat....
  • Ekologiczne urządzenia grzewcze - tak określa się większość nowoczesnych urządzeń służących do ogrzewania: kotłów gazowych, kondensacyjnych, spalających biomasę. Do grupy tej należą również pompy ciepła i kolektory słoneczne....
  • Pozwolenie na budowę - jest to dokument mający formę decyzji administracyjnej, zezwalający na rozpoczęcie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu (np. rozbiórka). Pozwolenie na budowę powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, a w szczególnie skomplikowanych sprawach nie później niż w dwa miesiące....
  • Zapłon piezoelektryczny - do zapalenia płomienia dyżurnego (tzw. świeczki) wykorzystywany jest piezozapalacz. Jest to urządzenie, które przy naciśnięciu przycisku wytwarza iskrę elektryczną. W czasie zapalania płomienia dyżurnego przy użyciu piezozapalacza należy równocześnie wcisnąć i przytrzymać przycisk armatury gazowej. Urządzenie gazowe wyposażone w ten rodzaj zapłonu nie potrzebuje zasilania elektrycznego....
  • Maksymalne chwilowe zużycie gazu - jest to ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez urządzenie (lub urządzenia). Najczęściej określana w m3/h...
  • Pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi - podział pomieszczeń na pobyt ludzi określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi to pomieszczenia, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie. Zobacz: pomieszczenia na stały pobyt ludzi, pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi...
  • Zbiornik hydroforowy - jest to część zestawu hydroforowego, zbiornik hydroforowy jest napełniony wodą oraz powietrzem pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego. Zmiany poziomu wody w zbiorniku (a tym samym zmiany ciśnienia powietrza) sterują pracą pompy....
  • Próba szczelności - ma na celu sprawdzenie, czy sieć gazowa spełnia wymagania szczelności na przecieki paliwa gazowego. Polega na napełnieniu instalacji gazowej powietrzem lub gazem obojętnym, a następnie sprawdzeniu czy nie następuje wyciek gazu, zwłaszcza na łączeniach elementów instalacji....

Polecamy

Najnowsze

Gdzie zakupić panele fotowoltaiczne w dobrej cenie?

Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem na zapewnienie dostępu do prądu również w Polsce. Jest to rozwiązanie oszczędne i ekologiczne, dlatego warto rozważyć...

Szczelność systemu klimatyzacji gwarancją jego poprawnego funkcjonowania

Bez klimatyzacji nie wyobrażamy sobie dziś podróżowania samochodem. Do niedawna, klimatyzacja była najczęściej wybieranym dodatkowym elementem wyposażenia samochodu. Obecnie, w niemal wszystkich nowych modelach...

Dlaczego warto stosować promienniki podczerwieni w łazienkach?

Ciepło i komfort w domu to podstawa, bez której nie sposób się obejść. Jednak nawet w domowym zaciszu istnieją przestrzenie, wymagające specjalnej uwagi oraz...