Słownik

Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


  • Górna granica zapłonu gazu - określa maksymalna zawartość paliwa gazowego w mieszaninie z powietrzem (tlenem), powyżej której zainicjowane zapalnie mieszaniny nie rozprzestrzenia się. Zobacz: granice zapłonu gazu...
  • Układ pogodowy - regulator pogodowy – urządzenie, które steruje pracą ogrzewania, tak by zapewnić w pomieszczeniu temperaturę założoną przez użytkownika. W odróżnieniu od regulatora pokojowego, układ pogodowy posiada czujnik temperatury zewnętrznej. Na podstawie temperatury panującej na zewnątrz umożliwia zmianę temperatury wody zasilającej układ CO. Stosowanie układów pogodowych sprawdza się zwłaszcza w dużych mieszkaniach i domach....
  • Punkt rosy - lub temperatura punktu rosy jest to temperatura, w której, przy danym składzie gazu lub mieszaniny gazów i ustalonym ciśnieniu, może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazu. W przypadku pary wodnej zawartej w powietrzu jest to moment (temperatura), w którym para wodna zawarta w powietrzu zaczyna się skraplać....
  • Dolna granica zapłonu gazu - określa minimalną zawartość paliwa gazowego w mieszaninie z powietrzem (tlenem), poniżej której zainicjowane zapalenie mieszaniny nie rozprzestrzenia się. Zobacz: granice zapłonu gazu...
  • Wartość opałowa (energetyczna) - definicja: jest to ilość ciepła wydzielana przy spalaniu jednostki masy lub jednostki objętości paliwa przy jego całkowitym i zupełnym spalaniu, przy założeniu, że para wodna zawarta w spalinach nie ulega skropleniu, pomimo że spaliny osiągną temperaturę początkową paliwa. Czyli wartość opałowa mówi nam jak dużo ciepła uzyskamy z danego paliwa. Wartość energetyczna różnych paliw: węgiel […]...
  • Pomieszczenia na stały pobyt ludzi - odział pomieszczeń na pobyt ludzi określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pomieszczenia na stały pobyt ludzi to pomieszczenia, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny. Zobacz: pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi, pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi...
  • Solanka - mieszanina wody i NaCl stosowana w obiegu w dolnym źródle ciepła, służąca do przekazania ciepła gruntu do wymiennika. Obecnie w układach gruntowych pomp ciepła używa się najczęściej roztworów glikolu.   Zobacz: gruntowa pompa ciepła...
  • Low NOx - oznacza niską zawartość tlenków azotu w spalinach. Potwierdza tym samym ekologiczność urządzeń grzewczych. Certyfikatem potwierdzającym niską emisję szkodliwych związków jest np. znak Błękitnego Anioła...
  • Adapter kominowy - element instalacji kominowej pozwalający na połączenie dwóch odcinków przewodu kominowego o różnej średnicy. Adapter używany jest również do zainstalowania kotła o innej średnicy przyłącza niż istniejący przewód kominowy....
  • Nawiew bezpośredni - jest to sposób doprowadzenie powietrza do pomieszczenia przez otwór wykonany w zewnętrznej ścianie. W ten sposób powietrze jest dostarczane bezpośrednio z zewnątrz....

Polecamy

Najnowsze

Ile kosztuje ogrzewanie gazem ziemnym?

Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem na zapewnienie dostępu do prądu również w Polsce. Jest to rozwiązanie oszczędne i ekologiczne, dlatego warto rozważyć...

Szczelność systemu klimatyzacji gwarancją jego poprawnego funkcjonowania

Bez klimatyzacji nie wyobrażamy sobie dziś podróżowania samochodem. Do niedawna, klimatyzacja była najczęściej wybieranym dodatkowym elementem wyposażenia samochodu. Obecnie, w niemal wszystkich nowych modelach...

Dlaczego warto stosować promienniki podczerwieni w łazienkach?

Ciepło i komfort w domu to podstawa, bez której nie sposób się obejść. Jednak nawet w domowym zaciszu istnieją przestrzenie, wymagające specjalnej uwagi oraz...