Słownik

Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


  • Liczba Wobbego - jest to stosunek wartości kalorycznej odniesionej do jednostki objętości gazu, do pierwiastka kwadratowego jego gęstości względnej, w tych samych warunkach odniesienia. Wyróżniamy: dolną liczbę Wobbego, gdy za wartość kaloryczną przyjmuje się jego wartość opałową oraz górną liczbę Wobbego, gdy za wartość kaloryczną przyjmuje się jego ciepło spalania. Wartość liczby Wobbego jest podstawą do podziału paliw […]...
  • Zawór zwrotny - jest to zawór samoczynny służący do zapewnienia przepływu płynu w instalacji tylko w jednym kierunku. Zawór ten otwiera się, kiedy różnica ciśnień z obydwu jego stron osiągnie wartość zwaną ciśnieniem otwarcia....
  • Ciśnienie gaśnięcia - ciśnienie gazu przy, którym płomień odrywa się od palnika z powodu zbyt dużej prędkości wypływu gazu....
  • Przyłącze gazowe - jest to część sieci gazowej od gazociągu zasilającego aż do zaworu głównego (łącznie z zabezpieczeniem), która służy do przyłączenia instalacji znajdującej się na terenie odbiorcy gazu....
  • Przerywacz ciągu kominowego - jest to integralna część kotła z otwartą komorą spalania, z palnikiem atmosferycznym. Zadaniem przerywacza ciągu kominowego jest: stabilizacja ciśnienia powietrza w komorze spalania, zapobiegająca cofaniu się spalin (w przypadku zbyt małego ciągu) i zmniejszeniu sprawności paleniska (w razie za dużego ciągu) oraz takie wymieszanie spalin z powietrzem żeby zmniejszyć wilgotność spalin i niebezpieczeństwo przekroczenia punktu […]...
  • Bufor (w pompie ciepła) - integralna część w układzie ogrzewania, w którym zastosowano pompę ciepła. Bufor pełni funkcje: sprzęgła hydraulicznego (rozdziela obieg skraplacza i obieg instalacji C.O.), magazynu ciepła, reduktora cyklów pracy pompy ciepła i stabilizatora pracy instalacji....
  • Komin suchy - komin przy paleniskach na paliwa stałe, temperatura spalin jest wyższa niż 160 stopni. Sprawdź również komin mokry....
  • Kompensator - jest to część instalacji gazowej (i nie tylko gazowej) zabezpieczająca ją przed uszkodzeniami spowodowanymi naprężeniami przewodów gazowych, które mogą być wywołane rozszeżalnością cieplną lub odkształceniami budowlanymi. Kompensatory w zależności od zastosowania (medium) mogą być mieszkowe, dławicowe lub gumowe....
  • Biogaz - gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów (definicja z Rozporządzenia Ministra Gospodarki). Szersza definicja biogazu, zwanego również gazem wysypiskowym (ponieważ w naturalny sposób powstaje na wysypiskach śmieci) – jest to gaz palny, powstaje jako produkt rozkładu związków organicznych (ścieki, odpady komunalne, gnojowica, odpady rolno-spożywcze, […]...
  • Połączenie PE/stal - jest to część instalacji gazowej pozwalająca na połączenie odcinka instalacji zewnętrznej wykonanego rury PE z instalacją wewnątrz budynku wykonaną z rur stalowych. Połączenia PE/stal są dostarczane jako gotowe elementy o odpowiedniej średnicy gotowe do montażu....

Polecamy

Najnowsze

Wybieramy kocioł gazowy – dobór i instalacja

Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem na zapewnienie dostępu do prądu również w Polsce. Jest to rozwiązanie oszczędne i ekologiczne, dlatego warto rozważyć...

Szczelność systemu klimatyzacji gwarancją jego poprawnego funkcjonowania

Bez klimatyzacji nie wyobrażamy sobie dziś podróżowania samochodem. Do niedawna, klimatyzacja była najczęściej wybieranym dodatkowym elementem wyposażenia samochodu. Obecnie, w niemal wszystkich nowych modelach...

Dlaczego warto stosować promienniki podczerwieni w łazienkach?

Ciepło i komfort w domu to podstawa, bez której nie sposób się obejść. Jednak nawet w domowym zaciszu istnieją przestrzenie, wymagające specjalnej uwagi oraz...