Słownik

Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


  • Kurek (zawór) główny - armatura odcinająca przeznaczona do odcinania dopływu gazu do instalacji gazowej w budynku. Powinien być umieszczony na zewnątrz budynku, w łatwo dostępnym miejscu i odpowiednio oznakowany. Szczegółowe zasady dotyczące umieszczenia kurka głównego reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie....
  • Pompa cyrkulacyjna - ogólnie jest to pompa służąca do zwiększania prędkości przepływu płynów w obiegu zamkniętym. W instalacjach sanitarnych pompa cyrkulacyjna wymusza obieg wody w głównym przewodzie zasilającym i przewodzie cyrkulacyjnym zasobnika CWU. Zadaniem cyrkulacji jest uzyskanie CWU o odpowiedniej temperaturze, w każdym punkcie czerpalnym w jak najkrótszym czasie....
  • Liczba Wobbego - jest to stosunek wartości kalorycznej odniesionej do jednostki objętości gazu, do pierwiastka kwadratowego jego gęstości względnej, w tych samych warunkach odniesienia. Wyróżniamy: dolną liczbę Wobbego, gdy za wartość kaloryczną przyjmuje się jego wartość opałową oraz górną liczbę Wobbego, gdy za wartość kaloryczną przyjmuje się jego ciepło spalania. Wartość liczby Wobbego jest podstawą do podziału paliw […]...
  • Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu - urządzenie odcinające dopływ gazu do urządzenia gazowego w wypadku nie zapalenia lub zgaśnięcia płomienia na palniku gazowym. Stosowane zarówno w piecach CO jak i w kuchenkach gazowych. Zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń gazowych....
  • Czopuch - jest to rura, która łączy wylot spalin kotła (kominka, czy jakiegokolwiek paleniska) z kanałem spalinowym. Czopuch wyposażony jest w otwór do pomiaru spalin, tłumik hałasu, otwory rewizyjne. Co do zasady czopuch powinien być jak najkrótszy....
  • Zawór rozprężny - używa się go w instalacjach do obniżenia ciśnienia czynnika chłodniczego będącego w obiegu. W zawór rozprężny powoduje że ciekły czynnik chłodniczy jest rozprężany do ciśnienia roboczego i przesyłany dalej do parownika. Montuje się go w instalacji przed parownikiem....
  • Hydrofor (zestaw hydroforowy) - jest to urządzenie zapewniające stałe ciśnienie wody w sieci wodociągowej. Zbudowane jest z pompy (lub kilku pomp), zbiornika hydroforowego, presostatu oraz zaworów odcinających, zwrotnych i zaworu bezpieczeństwa....
  • Maksymalne chwilowe zużycie gazu - jest to ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez urządzenie (lub urządzenia). Najczęściej określana w m3/h...
  • Dom pasywny - standard projektowania i budowy budynków, które charakteryzują się niskim zapotrzebowaniem na energię (nie tylko cieplną) niezbędną do jego eksploatacji. Przyjmuje się że dom pasywny to taki, w którym zapotrzebowanie na energię do ogrzewania wynosi poniżej 15 kWh/m2 na rok. W budynkach tradycyjnych zapotrzebowanie takie to około 120 kWh/m2 na rok. Budynki wzniesione w technologii domu […]...
  • Skrzyniowy przerywacz ciągu - zewnętrzny przerywacz ciągu kominowego nie będący integralną częścią kotła – służy do podłączenia więcej niż jednego kotła do tego samego przewodu kominowego....

Polecamy

Najnowsze

Wady i zalety kotłów z podajnikiem

Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem na zapewnienie dostępu do prądu również w Polsce. Jest to rozwiązanie oszczędne i ekologiczne, dlatego warto rozważyć...

Szczelność systemu klimatyzacji gwarancją jego poprawnego funkcjonowania

Bez klimatyzacji nie wyobrażamy sobie dziś podróżowania samochodem. Do niedawna, klimatyzacja była najczęściej wybieranym dodatkowym elementem wyposażenia samochodu. Obecnie, w niemal wszystkich nowych modelach...

Dlaczego warto stosować promienniki podczerwieni w łazienkach?

Ciepło i komfort w domu to podstawa, bez której nie sposób się obejść. Jednak nawet w domowym zaciszu istnieją przestrzenie, wymagające specjalnej uwagi oraz...