Słownik

Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


  • Maksymalna temperatura płomienia - występuje w pewnej odległości od dyszy palnika, ma to duże znaczenie ponieważ im wyższa temperatura płomienia tym lepiej można wykorzystać ciepło spalania gazu. Jest to istotna cecha nie tylko w ogrzewaniu, ale również w procesach technologicznych np. w czasie lutowania, cięcia czy spawania....
  • Wartość opałowa (energetyczna) - definicja: jest to ilość ciepła wydzielana przy spalaniu jednostki masy lub jednostki objętości paliwa przy jego całkowitym i zupełnym spalaniu, przy założeniu, że para wodna zawarta w spalinach nie ulega skropleniu, pomimo że spaliny osiągną temperaturę początkową paliwa. Czyli wartość opałowa mówi nam jak dużo ciepła uzyskamy z danego paliwa. Wartość energetyczna różnych paliw: węgiel […]...
  • Instalacja gazowa - jest to układ przewodów gazowych za głównym zaworem, które są poprowadzone w budynku (lub na jego zewnątrz) wraz z armaturą, urządzeniami pomiarowymi i urządzeniami gazowymi. Jeśli przewody spalinowe (lub powietrzno-spalinowe) są wyposażeniem urządzeń gazowych również zaliczamy je do instalacji gazowej....
  • Próba ciśnieniowa - oznacza sprawdzenie szczelności przewodów instalacyjnych przez zastosowanie ciśnienia próbnego wody (w przypadku instalacji wodnej) lub powietrza (w instalacji gazowej). Przeprowadza się ją po zakończeniu montażu, przed podłączeniem armatury i urządzeń sanitarnych. Pozytywny wynik próby gwarantuje szczelność instalacji i brak kłopotów z jej późniejszą eksploatacją....
  • Liczba Wobbego - jest to stosunek wartości kalorycznej odniesionej do jednostki objętości gazu, do pierwiastka kwadratowego jego gęstości względnej, w tych samych warunkach odniesienia. Wyróżniamy: dolną liczbę Wobbego, gdy za wartość kaloryczną przyjmuje się jego wartość opałową oraz górną liczbę Wobbego, gdy za wartość kaloryczną przyjmuje się jego ciepło spalania. Wartość liczby Wobbego jest podstawą do podziału paliw […]...
  • Czopuch - jest to rura, która łączy wylot spalin kotła (kominka, czy jakiegokolwiek paleniska) z kanałem spalinowym. Czopuch wyposażony jest w otwór do pomiaru spalin, tłumik hałasu, otwory rewizyjne. Co do zasady czopuch powinien być jak najkrótszy....
  • Biomasa - jest to masa materii zawarta w organizmach. Jeden z podziałów wyróżnia w ekosystemach biomasę producentów i biomasę konsumentów, które składają się na całkowitą biomasę biocenozy. Biomasa producentów tworzona jest w procesie fotosyntezy. Konsumenci i reducenci tworzą swoją biomasę kosztem biomasy producentów. Znaczenie biomasy w pozyskiwaniu energii: Energię, którą zawiera biomasa można przetworzyć na inne formy […]...
  • Bufor ciepła - pozwala na magazynowanie ciepła (ciepłej wody) w instalacji grzewczej, działa również jako sprzęgło hydrauliczne. Bufor ciepła magazynuje nadmiar ciepła produkowanego przez kocioł CO, pozwala na wykorzystanie ciepła do ogrzewania z różnych źródeł (kocioł, kolektory słoneczne, kominek z płaszczem wodnym, czy grzałka elektryczna), może być wykorzystany do przygotowania CWU....
  • Połączenie PE/stal - jest to część instalacji gazowej pozwalająca na połączenie odcinka instalacji zewnętrznej wykonanego rury PE z instalacją wewnątrz budynku wykonaną z rur stalowych. Połączenia PE/stal są dostarczane jako gotowe elementy o odpowiedniej średnicy gotowe do montażu....
  • Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu - urządzenie odcinające dopływ gazu do urządzenia gazowego w wypadku nie zapalenia lub zgaśnięcia płomienia na palniku gazowym. Stosowane zarówno w piecach CO jak i w kuchenkach gazowych. Zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń gazowych....

Polecamy

Najnowsze

Ile uzyskamy ciepła z kolektorów słonecznych?

Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem na zapewnienie dostępu do prądu również w Polsce. Jest to rozwiązanie oszczędne i ekologiczne, dlatego warto rozważyć...

Szczelność systemu klimatyzacji gwarancją jego poprawnego funkcjonowania

Bez klimatyzacji nie wyobrażamy sobie dziś podróżowania samochodem. Do niedawna, klimatyzacja była najczęściej wybieranym dodatkowym elementem wyposażenia samochodu. Obecnie, w niemal wszystkich nowych modelach...

Dlaczego warto stosować promienniki podczerwieni w łazienkach?

Ciepło i komfort w domu to podstawa, bez której nie sposób się obejść. Jednak nawet w domowym zaciszu istnieją przestrzenie, wymagające specjalnej uwagi oraz...