Słownik

Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


  • Świadectwo energetyczne - to dokument, określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu. Chodzi o energię używaną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Do przygotowania charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie jest uwzględniana energia dostarczana do celów technologicznych i produkcyjnych. […]...
  • Instalacja odprowadzenia spalin - jest to zespół urządzeń i przewodów, które służą do odprowadzenia spalin od króćca kotła do wylotu spalin. Zobacz również: czopuch, komin,...
  • Zamknięta komora spalania - w kotłach o takiej konstrukcji proces spalania gazu odbywa się w komorze, która jest odizolowana od pomieszczenia. Powietrze niezbędne do spalania pobierane jest z zewnątrz, spaliny są również odprowadzane na zewnątrz. Stosuje się do tego specjalne współosiowe przewody spalinowo-powietrzne....
  • Emaliowany zbiornik - emaliowanie zbiorników w zasobnikach CWU zapobiega odkładaniu się kamienia kotłowego i wraz z anodą magnezową chronią przed korozją. Emaliowanie jest najlepszą stosowaną metodą ochrony zbiorników. Emalia daje wysoką odporność na każdy rodzaj korozji, jest bardzo czysta i ma wysoki poziom wytrzymałości mechanicznej....
  • Rura osłonowa - ogólnie jest to rura, która stanowi osłonę instalacji przebiegającej w jej środku przed wpływem czynników zewnętrznych takich jak np. temperatura czy uszkodzenia mechaniczne. W instalacjach gazowych jest to rura z materiału niepalnego, wewnątrz której umieszczony jest przewód instalacji gazowej....
  • Gęstość obciążenia ogniowego - to parametr służący do oceny zagrożenia pożarowego w obiektach przemysłowo-magazynowych. Z jego wielkości wynika między innymi: dopuszczalna wielkość stref pożarowych, klasa odporności pożarowej, klasy odporności ogniowej elementów budowlanych, wymagania ewakuacyjne, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego i wewnętrznego gaszenia pożaru obiektów....
  • Próba szczelności - ma na celu sprawdzenie, czy sieć gazowa spełnia wymagania szczelności na przecieki paliwa gazowego. Polega na napełnieniu instalacji gazowej powietrzem lub gazem obojętnym, a następnie sprawdzeniu czy nie następuje wyciek gazu, zwłaszcza na łączeniach elementów instalacji....
  • Zawór rozprężny - używa się go w instalacjach do obniżenia ciśnienia czynnika chłodniczego będącego w obiegu. W zawór rozprężny powoduje że ciekły czynnik chłodniczy jest rozprężany do ciśnienia roboczego i przesyłany dalej do parownika. Montuje się go w instalacji przed parownikiem....
  • Przewody powietrzno-spalinowe - służą do poboru powietrza i odprowadzenia spalin z kotła z zamkniętą komorą spalania. Zbudowane są współosiowo w ten sposób, że wewnętrzym przewodem odprowadzane są spaliny, a zewnętrznym doprowadzane powietrze do spalania. Takie rozwiązanie zmniejsza zużycie energii ponieważ powietrze do spalania jest wstępnie ogrzewane przez przepływające spaliny....
  • Górna granica zapłonu gazu - określa maksymalna zawartość paliwa gazowego w mieszaninie z powietrzem (tlenem), powyżej której zainicjowane zapalnie mieszaniny nie rozprzestrzenia się. Zobacz: granice zapłonu gazu...

Polecamy

Najnowsze

Nagrzewnice

Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem na zapewnienie dostępu do prądu również w Polsce. Jest to rozwiązanie oszczędne i ekologiczne, dlatego warto rozważyć...

Szczelność systemu klimatyzacji gwarancją jego poprawnego funkcjonowania

Bez klimatyzacji nie wyobrażamy sobie dziś podróżowania samochodem. Do niedawna, klimatyzacja była najczęściej wybieranym dodatkowym elementem wyposażenia samochodu. Obecnie, w niemal wszystkich nowych modelach...

Dlaczego warto stosować promienniki podczerwieni w łazienkach?

Ciepło i komfort w domu to podstawa, bez której nie sposób się obejść. Jednak nawet w domowym zaciszu istnieją przestrzenie, wymagające specjalnej uwagi oraz...