Słownik

Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


  • Akumulacja (ciepła) - zdolność przedmiotów do magazynowania ciepła. W przypadku ogrzewania istotna jest kwestia akumulacji ciepła przez ściany. Zdolność akumulacji ciepła wiąże się z bezwładnością cieplną – im wyższa akumulacja ciepła ścian tym większa bezwładność cieplna....
  • Pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi - pomieszczenia takie są zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Są wyróżnione 3 rodzaje pomieszczeń, które nie są przeznaczone na pobyt ludzi: łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź też praca polega […]...
  • Pompa ciepła - jest maszyną cieplną wymuszającą przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii. Najczęściej pod pojęciem pompy ciepła mamy na myśli urządzenie do ogrzewania pomieszczeń ciepłem pobieranym z otoczenia (z gruntu, zbiorników wodnych lub powietrza), ale pompa […]...
  • Komin mokry - komin przy niskotemperaturowych gazowych kotłach CO, kotłach kondensacyjnych, temperatura spalin nie przekracza 80-160 stopni. Sprawdź również komin suchy....
  • Gaz płynny LPG - skrót z ang Liquefied Petroleum Gas – mieszanina propanu i butanu, przechowywana w zbiornikach pod ciśnieniem jako ciecz. Ma wiele zastosowań: paliwo do urządzeń grzewczych paliwo do samochodów zasilanie do kuchenek domowych, turystycznych grilli paliwo w procesach produkcyjnych Jako paliwo do ogrzewania jest bardzo czyste – przy jego spalaniu nie powstają żadne szkodliwe dla środowiska […]...
  • Solanka - mieszanina wody i NaCl stosowana w obiegu w dolnym źródle ciepła, służąca do przekazania ciepła gruntu do wymiennika. Obecnie w układach gruntowych pomp ciepła używa się najczęściej roztworów glikolu.   Zobacz: gruntowa pompa ciepła...
  • Nominalne obciążenie cieplne urządzenia gazowego - jest to moc urządzenia gazowego w warunkach standardowej pracy, przy jego najwyższej sprawności. Wielkość ta jest określana przez producenta urządzenia i wyrażana w kW....
  • Palnik - w kotłach grzewczych służy do mieszania paliwa z powietrzem (utleniaczem), w celu wytworzenia ciepła. Odpowiednią mieszankę palnik doprowadza do komory spalania kotła. Ze względu na rodzaj paliwa palniki dzielą się na gazowe, olejowe i na biomasę....
  • Prędkość spalania gazu - wyrażona w m/s, określa z jaką prędkością przesuwa się płomień względem palnej mieszaniny gazu i powietrza lub tlenu. Prędkość spalania gazu zależy od składu mieszaniny gazu palnego z powietrzem. Dla każdego gazu palnego istnieje taki skład, dla którego prędkość spalania przybiera wartość największą, zwaną maksymalną prędkością spalania....
  • Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - zdefiniowane zostało w Prawie Budowlanym, rozumie się przez to tytuł prawny wynikający z prawa własności (użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego).  Konieczność wykazania się tytułem do nieruchomości ma na celu ochronę prawa własności oraz innych praw rzeczowych do nieruchomości....

Polecamy

Najnowsze

Dlaczego warto stosować promienniki podczerwieni w łazienkach?

Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem na zapewnienie dostępu do prądu również w Polsce. Jest to rozwiązanie oszczędne i ekologiczne, dlatego warto rozważyć...

Szczelność systemu klimatyzacji gwarancją jego poprawnego funkcjonowania

Bez klimatyzacji nie wyobrażamy sobie dziś podróżowania samochodem. Do niedawna, klimatyzacja była najczęściej wybieranym dodatkowym elementem wyposażenia samochodu. Obecnie, w niemal wszystkich nowych modelach...

Dlaczego warto stosować promienniki podczerwieni w łazienkach?

Ciepło i komfort w domu to podstawa, bez której nie sposób się obejść. Jednak nawet w domowym zaciszu istnieją przestrzenie, wymagające specjalnej uwagi oraz...