Słownik

Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


  • Nominalne obciążenie cieplne urządzenia gazowego - jest to moc urządzenia gazowego w warunkach standardowej pracy, przy jego najwyższej sprawności. Wielkość ta jest określana przez producenta urządzenia i wyrażana w kW....
  • Sprzęgło hydrauliczne - jest to przepływowy rozdzielacz o dużej średnicy, spełniający kilka funkcji: oddzielenie hydrauliczne obiegów grzewczych od obiegów kotłowych, podwyższanie temperatury wody powrotnej oraz filtracja czynnika grzejnego.   Sprzęgła hydrauliczne stosuje się w układach grzewczych średniej i dużej mocy, składających się z jednego lub więcej kotłów, a zwłaszcza z kilku obiegów grzewczych (np. obieg ogrzewania podłogowego wraz […]...
  • Instalacja gazowa - jest to układ przewodów gazowych za głównym zaworem, które są poprowadzone w budynku (lub na jego zewnątrz) wraz z armaturą, urządzeniami pomiarowymi i urządzeniami gazowymi. Jeśli przewody spalinowe (lub powietrzno-spalinowe) są wyposażeniem urządzeń gazowych również zaliczamy je do instalacji gazowej....
  • Minimalny przepływ - jest to ilość przepływającej wody niezbędna do uruchomienia podgrzewacza przepływowego wody...
  • Armatura - (osprzęt) zespół przyborów i elementów stanowiących wyposażenie jakiegoś urządzenia lub instalacji technicznej lub inaczej: pomocnicze elementy jakiejś instalacji lub urządzenia technicznego (np. zawory, wodomierze, termometry) stanowiące wraz z nim całość....
  • Płynna modulacja mocy - w przypadku kotłów jest to możliwość płynnej (nie skokowej) zmiany mocy urządzenia w zależności od zapotrzebowania na ciepło....
  • Wartość opałowa (energetyczna) - definicja: jest to ilość ciepła wydzielana przy spalaniu jednostki masy lub jednostki objętości paliwa przy jego całkowitym i zupełnym spalaniu, przy założeniu, że para wodna zawarta w spalinach nie ulega skropleniu, pomimo że spaliny osiągną temperaturę początkową paliwa. Czyli wartość opałowa mówi nam jak dużo ciepła uzyskamy z danego paliwa. Wartość energetyczna różnych paliw: węgiel […]...
  • Pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi - podział pomieszczeń na pobyt ludzi określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi to pomieszczenia, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie. Zobacz: pomieszczenia na stały pobyt ludzi, pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi...
  • Gaz płynny LPG - skrót z ang Liquefied Petroleum Gas – mieszanina propanu i butanu, przechowywana w zbiornikach pod ciśnieniem jako ciecz. Ma wiele zastosowań: paliwo do urządzeń grzewczych paliwo do samochodów zasilanie do kuchenek domowych, turystycznych grilli paliwo w procesach produkcyjnych Jako paliwo do ogrzewania jest bardzo czyste – przy jego spalaniu nie powstają żadne szkodliwe dla środowiska […]...
  • Spalanie wybuchowe - inaczej detonacyjne est spalaniem objętościowym, skutkującym gwałtownym przyrostem ciśnienia. Wiąże się ono z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem płomienia. Zobacz: spalanie ustabilizowane...

Polecamy

Najnowsze

Pompa ciepła na żywo

Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem na zapewnienie dostępu do prądu również w Polsce. Jest to rozwiązanie oszczędne i ekologiczne, dlatego warto rozważyć...

Szczelność systemu klimatyzacji gwarancją jego poprawnego funkcjonowania

Bez klimatyzacji nie wyobrażamy sobie dziś podróżowania samochodem. Do niedawna, klimatyzacja była najczęściej wybieranym dodatkowym elementem wyposażenia samochodu. Obecnie, w niemal wszystkich nowych modelach...

Dlaczego warto stosować promienniki podczerwieni w łazienkach?

Ciepło i komfort w domu to podstawa, bez której nie sposób się obejść. Jednak nawet w domowym zaciszu istnieją przestrzenie, wymagające specjalnej uwagi oraz...