Liczba Wobbego

Liczba Wobbego

jest to stosunek wartości kalorycznej odniesionej do jednostki objętości gazu, do pierwiastka kwadratowego jego gęstości względnej, w tych samych warunkach odniesienia.

Wyróżniamy: dolną liczbę Wobbego, gdy za wartość kaloryczną przyjmuje się jego wartość opałową oraz górną liczbę Wobbego, gdy za wartość kaloryczną przyjmuje się jego ciepło spalania. Wartość liczby Wobbego jest podstawą do podziału paliw gazowych na podgrupy.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: