Próba szczelności

Próba szczelności

ma na celu sprawdzenie, czy sieć gazowa spełnia wymagania szczelności na przecieki paliwa gazowego. Polega na napełnieniu instalacji gazowej powietrzem lub gazem obojętnym, a następnie sprawdzeniu czy nie następuje wyciek gazu, zwłaszcza na łączeniach elementów instalacji.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Odporność ogniowa - zgodnie z polską normą to zdolność obiektu do...
    • Obciążenie ogniowe - jest to średnia wartość energii wszystkich materiałów palnych...
    • OZE - odnawialne źródła energii, to takie, których używanie nie...
    • Monoblok - czyli złącze monolityczne jest to metalowo-izolacyjna, prefabrykowana konstrukcja,...
    • Sprężarka typu Scroll - urządzenie do sprężania gazów lub czynnika chłodniczego.  Stosowane...