Ciąg kominowy

Ciąg kominowy

podciśnienie w przewodzie kominowym spowodowane różnicą gęstości zewnętrznego zimnego powietrza i gorących spalin w środku. Wytworzone podciśnienie zasysa do komory spalania odpowiednią ilość powietrza i odprowadza spaliny.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Spalanie wybuchowe - inaczej detonacyjne est spalaniem objętościowym, skutkującym gwałtownym przyrostem...
    • Normatywny współczynnik sprawności - czyli sprawność średnioroczna. Współczynnik jest miarą efektywności kotła...
    • Zasobnik c.w.u. - zbiornik, w którym jest podgrzewana i przechowywana C.W.U....
    • Emaliowany zbiornik - emaliowanie zbiorników w zasobnikach CWU zapobiega odkładaniu się...
    • Komin mokry - komin przy niskotemperaturowych gazowych kotłach CO, kotłach kondensacyjnych,...