Kondensacja

Kondensacja

w technice grzewczej zjawisko kondensacji czyli skraplania pary wodnej jest wykorzystywane w kotłach kondensacyjnych do odzyskania energii cieplnej z pary wodnej zawartej w spalinach. Dzięki kondensacji gazowe kotły kondensacyjne mają sprawność powyżej 100%. Teoretycznie najwyższa sprawność takiego kotła zasilanego gazem ziemnym to 111%, a gazem płynnym 109%.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Low NOx - oznacza niską zawartość tlenków azotu w spalinach. Potwierdza...
    • Absorber - w kolektorach słonecznych część odpowiedzialna za pochłanianie energii...
    • Kurek (zawór) główny - armatura odcinająca przeznaczona do odcinania dopływu gazu do...
    • Kocioł jednofunkcyjny - kocioł przeznaczony wyłącznie do centralnego ogrzewania (C.O.), może...
    • Emaliowany zbiornik - emaliowanie zbiorników w zasobnikach CWU zapobiega odkładaniu się...