C.W.U. (ciepła woda użytkowa)

C.W.U. (ciepła woda użytkowa)

skrót od ciepła woda użytkowa, określenia używa się w odniesieniu do ogrzanej wody używanej głównie do celów sanitarnych.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Strefa zagrożenia wybuchem - jest to przestrzeń, w której może występować mieszanina...
    • Palnik - w kotłach grzewczych służy do mieszania paliwa z...
    • Przyłącze gazowe - jest to część sieci gazowej od gazociągu zasilającego...
    • Dolne źródło ciepła - niezależnie od położenia w przestrzeni – jest to...
    • Armatura - (osprzęt) zespół przyborów i elementów stanowiących wyposażenie jakiegoś...