Monoblok

Monoblok

czyli złącze monolityczne jest to metalowo-izolacyjna, prefabrykowana konstrukcja, która zapewniająca przerwanie ciągłości elektrycznej gazociągu, na którym jest zainstalowane.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Low NOx - oznacza niską zawartość tlenków azotu w spalinach. Potwierdza...
    • Komin mokry - komin przy niskotemperaturowych gazowych kotłach CO, kotłach kondensacyjnych,...
    • Strata kominowa - jest to energia cieplna paliwa, która jest tracona...
    • Bufor ciepła - pozwala na magazynowanie ciepła (ciepłej wody) w instalacji...
    • Grupa bezpieczeństwa - jest to urządzenie stosowane w instalacjach CO i...