Biomasa

Biomasa

jest to masa materii zawarta w organizmach. Jeden z podziałów wyróżnia w ekosystemach biomasę producentów i biomasę konsumentów, które składają się na całkowitą biomasę biocenozy. Biomasa producentów tworzona jest w procesie fotosyntezy. Konsumenci i reducenci tworzą swoją biomasę kosztem biomasy producentów.

Znaczenie biomasy w pozyskiwaniu energii: Energię, którą zawiera biomasa można przetworzyć na inne formy energii poprzez: spalanie biomasy (najpopularniejszy sposób), jej zgazowanie, fermentację lub estryfikację. W wyniku spalania biomasy uzyskuje się ciepło, które można przetworzyć na inny rodzaj energii (np. elektryczną). Do spalania najczęściej używa się: drewna niskiej jakości i jego odpadów, słomy i innych odpadów produkcji rolnej, oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce oraz inne odpady organiczne.

Spalanie biomasy jest uważane za bardziej przyjazne dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych ponieważ zawiera mniej szkodliwych związków, a powstały w czasie spalania dwutlenek węgla został wcześniej wchłonięty przez rośliny z atmosfery.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: