Palnik nadmuchowy (ciśnieniowy)

Palnik nadmuchowy (ciśnieniowy)

to palnik z dwoma przewodami, podający paliwo oraz powietrze niezbędne do jego spalania.
Zobacz: palnik atmosferyczny


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Histereza - w instalacji CO (lub C.W.U.) różnica pomiędzy temperaturą...
    • Próba szczelności - ma na celu sprawdzenie, czy sieć gazowa spełnia...
    • Palnik - w kotłach grzewczych służy do mieszania paliwa z...
    • Pompa ciepła - jest maszyną cieplną wymuszającą przepływ ciepła z obszaru...
    • Zawór rozprężny - używa się go w instalacjach do obniżenia ciśnienia...