Palnik nadmuchowy (ciśnieniowy)

Palnik nadmuchowy (ciśnieniowy)

to palnik z dwoma przewodami, podający paliwo oraz powietrze niezbędne do jego spalania.
Zobacz: palnik atmosferyczny


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Granice zapłonu gazu - wyrażają graniczne zwartości paliwa gazowego w mieszaninie z...
    • Kotłownia - Kotłownia jest to wydzielone pomieszczenie (lub budynek) w...
    • Solanka - mieszanina wody i NaCl stosowana w obiegu w...
    • Emisja - to uwalnianie stałych, ciekłych lub lotnych substancji z...
    • Kotły konwencjonalne - gazowe kotły niekondensacyjne, spalają paliwo, nie wykorzystując całej...