Gęstość obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego

to parametr służący do oceny zagrożenia pożarowego w obiektach przemysłowo-magazynowych. Z jego wielkości wynika między innymi: dopuszczalna wielkość stref pożarowych, klasa odporności pożarowej, klasy odporności ogniowej elementów budowlanych, wymagania ewakuacyjne, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego i wewnętrznego gaszenia pożaru obiektów.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: