Czujnik NTC

Czujnik NTC

jest to termistor którego rezystancja zależy od temperatury. Termistor NTC (negative temperature coefficient) ma ujemny współczynnik temperaturowy, czyli wzrost temperatury powoduje zminiejszenie jego rezystancji. W technice grzewczej zapewniają dużą dokładność w monitorowaniu temperatury wody w urządzeniach.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: