Anoda magnezowa

Anoda magnezowa

metoda zapobiegania korozji zbiorników na ciepłą wodę użytkową. Jest to powszechnie stosowana, czynna metoda zapobiegania korozji zbiorników C.W.U., anoda jest elementem ulegającym naturalnemu zużyciu. Jeśli mamy zasobnik ciepłej wody wyposażony w anodę trzeba pamiętać o jej regularnej kontroli i wymianie – przyjmuje się że anoda działa od roku do trzech lat.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Filtr wody - element instalacji podgrzewających C.W.U. (podgrzewaczy przepływowych lub kotłów...
    • Gaz płynny LPG - skrót z ang Liquefied Petroleum Gas – mieszanina...
    • Maksymalne chwilowe zużycie gazu - jest to ilość gazu zużywana w jednostce czasu...
    • Histereza - w instalacji CO (lub C.W.U.) różnica pomiędzy temperaturą...
    • Emisja - to uwalnianie stałych, ciekłych lub lotnych substancji z...