Granice zapłonu gazu

Granice zapłonu gazu

wyrażają graniczne zwartości paliwa gazowego w mieszaninie z powietrzem (tlenem), pomiędzy którymi zachodzi spalanie tej mieszaniny. Spalanie nie zachodzi poniżej dolnej granicy zapłonu i powyżej górnej granicy zapłonu.

Zobacz: dolna granica zapłonu, górna granica zapłonu


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Bufor (w pompie ciepła) - integralna część w układzie ogrzewania, w którym zastosowano...
    • Palnik - w kotłach grzewczych służy do mieszania paliwa z...
    • Punkt rosy - lub temperatura punktu rosy jest to temperatura, w...
    • Kotłownia - Kotłownia jest to wydzielone pomieszczenie (lub budynek) w...
    • OZE - odnawialne źródła energii, to takie, których używanie nie...