Granice zapłonu gazu

Granice zapłonu gazu

wyrażają graniczne zwartości paliwa gazowego w mieszaninie z powietrzem (tlenem), pomiędzy którymi zachodzi spalanie tej mieszaniny. Spalanie nie zachodzi poniżej dolnej granicy zapłonu i powyżej górnej granicy zapłonu.

Zobacz: dolna granica zapłonu, górna granica zapłonu


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: