Granice zapłonu gazu

Granice zapłonu gazu

wyrażają graniczne zwartości paliwa gazowego w mieszaninie z powietrzem (tlenem), pomiędzy którymi zachodzi spalanie tej mieszaniny. Spalanie nie zachodzi poniżej dolnej granicy zapłonu i powyżej górnej granicy zapłonu.

Zobacz: dolna granica zapłonu, górna granica zapłonu


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Zasięg oddziaływania komina - jest to odległość liczona od wylotu komina, w...
    • COP (współczynnik) - współczynnik wydajności chłodniczej, dla pompy ciepła – współczynnik...
    • Parownik - to inaczej wymiennik ciepła, w którym jeden z...
    • Pompa ciepła - jest maszyną cieplną wymuszającą przepływ ciepła z obszaru...
    • Wyświetlacz LCD - zastosowanie wyświetlaczy w nowoczesnych urządzeniach grzewczych gwarantuje wygodę...