Zawór rozprężny

Zawór rozprężny

używa się go w instalacjach do obniżenia ciśnienia czynnika chłodniczego będącego w obiegu. W zawór rozprężny powoduje że ciekły czynnik chłodniczy jest rozprężany do ciśnienia roboczego i przesyłany dalej do parownika. Montuje się go w instalacji przed parownikiem.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: