Górna granica zapłonu gazu

Górna granica zapłonu gazu

określa maksymalna zawartość paliwa gazowego w mieszaninie z powietrzem (tlenem), powyżej której zainicjowane zapalnie mieszaniny nie rozprzestrzenia się.

Zobacz: granice zapłonu gazu


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: