Górna granica zapłonu gazu

Górna granica zapłonu gazu

określa maksymalna zawartość paliwa gazowego w mieszaninie z powietrzem (tlenem), powyżej której zainicjowane zapalnie mieszaniny nie rozprzestrzenia się.

Zobacz: granice zapłonu gazu


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Ciąg kominowy - podciśnienie w przewodzie kominowym spowodowane różnicą gęstości zewnętrznego...
    • Armatura - (osprzęt) zespół przyborów i elementów stanowiących wyposażenie jakiegoś...
    • Odporność ogniowa - zgodnie z polską normą to zdolność obiektu do...
    • Granice zapłonu gazu - wyrażają graniczne zwartości paliwa gazowego w mieszaninie z...
    • Adapter kominowy - element instalacji kominowej pozwalający na połączenie dwóch odcinków...