Komin pracujący w nadciśnieniu

Komin pracujący w nadciśnieniu

wtedy kiedy ciśnienie wewnątrz komina jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego. Zobacz też komin pracujący w podciśnieniu.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Czopuch - jest to rura, która łączy wylot spalin kotła...
    • Stacja gazowa - (redukcyjno-pomiarowa) – zespół urządzeń realizujący co najmniej jedną...
    • Kocioł dwufunkcyjny - kocioł przeznaczony do ogrzewania wody na potrzeby centralnego...
    • Kotły konwencjonalne - gazowe kotły niekondensacyjne, spalają paliwo, nie wykorzystując całej...
    • Termostat pokojowy - (regulator pokojowy) urządzenie, którego zadaniem jest sterowanie pracą...