Komin pracujący w nadciśnieniu

Komin pracujący w nadciśnieniu

wtedy kiedy ciśnienie wewnątrz komina jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego. Zobacz też komin pracujący w podciśnieniu.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: