Komin pracujący w nadciśnieniu

Komin pracujący w nadciśnieniu

wtedy kiedy ciśnienie wewnątrz komina jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego. Zobacz też komin pracujący w podciśnieniu.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Komin - jest to droga przenoszenia powietrza. W zależności od...
    • Adapter kominowy - element instalacji kominowej pozwalający na połączenie dwóch odcinków...
    • Emisja - to uwalnianie stałych, ciekłych lub lotnych substancji z...
    • Ekran izolacyjny - w instalacjach grzewczych jest to ściana lub płyta...
    • Kotły konwencjonalne - gazowe kotły niekondensacyjne, spalają paliwo, nie wykorzystując całej...