Komin pracujący w nadciśnieniu

Komin pracujący w nadciśnieniu

wtedy kiedy ciśnienie wewnątrz komina jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego. Zobacz też komin pracujący w podciśnieniu.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Konwekcja - jest to proces przekazywania ciepła związany z makroskopowym...
    • Jonizacyjna kontrola płomienia - zabezpieczenie, które kontroluje obecność płomienia na palniku. W...
    • Biogaz - gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji...
    • Ekran izolacyjny - w instalacjach grzewczych jest to ściana lub płyta...
    • Low NOx - oznacza niską zawartość tlenków azotu w spalinach. Potwierdza...