Komin pracujący w podciśnieniu

Komin pracujący w podciśnieniu

wtedy kiedy ciśnienie wewnątrz komina jest niższe od ciśnienia atmosferycznego. Zobacz też komin pracujący w nadciśnieniu.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Przerywacz ciągu kominowego - jest to integralna część kotła z otwartą komorą...
    • Rekuperacja - w przemyśle to odzyskiwanie energii cieplnej z gazów...
    • Króciec - jest to krótki element rurowy stanowiący część naczynia,...
    • Nawiew bezpośredni - jest to sposób doprowadzenie powietrza do pomieszczenia przez...
    • Monoblok - czyli złącze monolityczne jest to metalowo-izolacyjna, prefabrykowana konstrukcja,...