Kurek (zawór) główny

Kurek (zawór) główny

armatura odcinająca przeznaczona do odcinania dopływu gazu do instalacji gazowej w budynku. Powinien być umieszczony na zewnątrz budynku, w łatwo dostępnym miejscu i odpowiednio oznakowany. Szczegółowe zasady dotyczące umieszczenia kurka głównego reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • C.W.U. (ciepła woda użytkowa) - skrót od ciepła woda użytkowa, określenia używa się...
    • Przyłącze gazowe - jest to część sieci gazowej od gazociągu zasilającego...
    • Komin mokry - komin przy niskotemperaturowych gazowych kotłach CO, kotłach kondensacyjnych,...
    • Armatura - (osprzęt) zespół przyborów i elementów stanowiących wyposażenie jakiegoś...
    • Monoblok - czyli złącze monolityczne jest to metalowo-izolacyjna, prefabrykowana konstrukcja,...