Normatywny współczynnik sprawności

Normatywny współczynnik sprawności

czyli sprawność średnioroczna. Współczynnik jest miarą efektywności kotła i informuje ile procent energii doprowadzonej w ciągu całego roku zostaje zamienione na ciepło. Współczynnik ten wprowadzono, aby umożliwić porównywanie różnych rodzajów kotłów grzewczych, biorąc pod uwagę wykorzystanie energii.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Liczba Wobbego - jest to stosunek wartości kalorycznej odniesionej do jednostki...
    • Zwężka Venturiego - przyrząd służący do pomiaru prędkości przepływu cieczy lub...
    • Reduktor ciśnienia gazu - jest to rodzaj zaworu, jego zadaniem jest zmniejszenie...
    • Monoblok - czyli złącze monolityczne jest to metalowo-izolacyjna, prefabrykowana konstrukcja,...
    • Układ solarny - instalacja do zaopatrzenia ciepłą wodę instalacji C.W.U. i...