Free Porn
xbporn

Dopuszczalna emisja

Dopuszczalna emisja

zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska jest to: rodzaj i ilość substancji dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza w gazach wylotowych w określonym czasie, ustalona dla instalacji przez właściwy organ administracji rządowe w pozwoleniu dla jednostki organizacyjnej. Dopuszczalną emisję ustala się jako stężenie substancji zanieczyszczających w gazach wylotowych lub jako roczną ilość substancji zanieczyszczających dla instalacji.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Instalacja odprowadzenia spalin - jest to zespół urządzeń i przewodów, które służą...
    • COP (współczynnik) - współczynnik wydajności chłodniczej, dla pompy ciepła – współczynnik...
    • Odwadniacz - urządzenie do samoczynnego odprowadzania skroplin wydzielających się z...
    • Ciąg kominowy - podciśnienie w przewodzie kominowym spowodowane różnicą gęstości zewnętrznego...
    • Czujnik NTC - jest to termistor którego rezystancja zależy od temperatury....