Dopuszczalna emisja

Dopuszczalna emisja

zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska jest to: rodzaj i ilość substancji dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza w gazach wylotowych w określonym czasie, ustalona dla instalacji przez właściwy organ administracji rządowe w pozwoleniu dla jednostki organizacyjnej. Dopuszczalną emisję ustala się jako stężenie substancji zanieczyszczających w gazach wylotowych lub jako roczną ilość substancji zanieczyszczających dla instalacji.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: