Naczynie wzbiorcze przeponowe

Naczynie wzbiorcze przeponowe

służy do stabilizowania ciśnienia i kompensowania zmian objętości wody wynikających ze zmiany jej temperatury. Ponieważ wraz ze wzrostem temperatury wody w układzie CO (lub C.W.U.) rośnie jej objętość, powstały „nadmiar” musi się gdzieś zmieścić. Oczywiście może zostać wypuszczony z układu przez zawór bezpieczeństwa, ale wtedy istniałaby konieczność dopełnienia układu po każdym ostygnięciu wody. Rodzi to oczywiście dodatkowe koszty zużycia wody oraz co za tym idzie zwiększone odkładanie się kamienia instalacji.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: