Odporność ogniowa

Odporność ogniowa

zgodnie z polską normą to zdolność obiektu do spełnienia w ustalonym czasie wymagań, co do stateczności i/lub szczelności ogniowej, i/lub izolacyjności ogniowej i/lub innych oczekiwanych warunków, określonych w normowym badaniu odporności ogniowej. Inaczej – to czas przez jaki element budowalny (ściana, strop, drzwi) zachowuje swoje właściwości w czasie pożaru albo czas do osiągnięcia jednego ze stanów granicznych:
Stany graniczne:

  •     R – nośność ogniowa
  •     E – szczelność ogniowa
  •     I – izolacyjność ogniowa
  •     W – przepuszczalność promieniowania
  •     M – odporność mechaniczna
  •     C – samozamykalność
  •     S – ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu

R – element przestaje spełniać swoje funkcje nośne na skutek zniszczenia konstrukcji lub przekroczenia granicznych wartości odkształceń

E – element przestaje spełniać swoje funkcje oddzielające na skutek powstawania pęknięć lub szczelin, albo odpadnięcia od konstrukcji

I – element przestaje spełniać swoje funkcje oddzielające w wyniku przekroczenia granicznej wartości temperatury po nienagrzanej stronie elementu


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: