Odporność ogniowa

Odporność ogniowa

zgodnie z polską normą to zdolność obiektu do spełnienia w ustalonym czasie wymagań, co do stateczności i/lub szczelności ogniowej, i/lub izolacyjności ogniowej i/lub innych oczekiwanych warunków, określonych w normowym badaniu odporności ogniowej. Inaczej – to czas przez jaki element budowalny (ściana, strop, drzwi) zachowuje swoje właściwości w czasie pożaru albo czas do osiągnięcia jednego ze stanów granicznych:
Stany graniczne:

 •     R – nośność ogniowa
 •     E – szczelność ogniowa
 •     I – izolacyjność ogniowa
 •     W – przepuszczalność promieniowania
 •     M – odporność mechaniczna
 •     C – samozamykalność
 •     S – ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu

R – element przestaje spełniać swoje funkcje nośne na skutek zniszczenia konstrukcji lub przekroczenia granicznych wartości odkształceń

E – element przestaje spełniać swoje funkcje oddzielające na skutek powstawania pęknięć lub szczelin, albo odpadnięcia od konstrukcji

I – element przestaje spełniać swoje funkcje oddzielające w wyniku przekroczenia granicznej wartości temperatury po nienagrzanej stronie elementu


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
  • Zwężka Venturiego - przyrząd służący do pomiaru prędkości przepływu cieczy lub...
  • Solanka - mieszanina wody i NaCl stosowana w obiegu w...
  • Filtr wody - element instalacji podgrzewających C.W.U. (podgrzewaczy przepływowych lub kotłów...
  • Zapłon elektroniczny ręczny - zapalenie płomienia dyżurnego (tzw. świeczki) następuje przy użyciu...
  • Pompa cyrkulacyjna - ogólnie jest to pompa służąca do zwiększania prędkości...