Zamknięta komora spalania

Zamknięta komora spalania

w kotłach o takiej konstrukcji proces spalania gazu odbywa się w komorze, która jest odizolowana od pomieszczenia. Powietrze niezbędne do spalania pobierane jest z zewnątrz, spaliny są również odprowadzane na zewnątrz. Stosuje się do tego specjalne współosiowe przewody spalinowo-powietrzne.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: