Komin

Komin

jest to droga przenoszenia powietrza. W zależności od przeznaczenia może to być zużyte powietrze wentylacyjne lub spaliny. Kominy mogą pełnić różną funkcję:

  • dymowe – odprowadzają spaliny od palenisk na paliwo stałe. Spaliny zawierają również pył i sadze
  •  spalinowe – odprowadzają spaliny z palenisk opalanych gazem lub olejem opałowym
  • wentylacyjne nawiewne – dostarczają powietrze konieczne w procesie spalania
  • wentylacyjne wywiewne – usuwają zużyte powietrze w pomieszczeniu

Kominy ze względu na budowę mogą być jednościenne lub wielościenne, mogą być usytuowane wewnątrz budynku lub na zewnątrz. Ze względu na charakter pracy kominy dzielimy na mokre, suche, pracujące w podciśnieniu i w nadciśnieniu. Ciąg kominowy w kominie może być naturalny lub sztuczny (z wentylatorem podmuchowym lub wyciągowym)


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: