Prędkość spalania gazu

Prędkość spalania gazu

wyrażona w m/s, określa z jaką prędkością przesuwa się płomień względem palnej mieszaniny gazu i powietrza lub tlenu. Prędkość spalania gazu zależy od składu mieszaniny gazu palnego z powietrzem. Dla każdego gazu palnego istnieje taki skład, dla którego prędkość spalania przybiera wartość największą, zwaną maksymalną prędkością spalania.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: