Odległość bezpieczna przewodów gazowych

Odległość bezpieczna przewodów gazowych

odległość usytuowania przewodów gazowych od przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu budowlanego. Szczegółowe odległości określone są w odpowiednich przepisach, ich przestrzeganie zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji instalicaji gazowej i urządzeń.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: