Odległość bezpieczna przewodów gazowych

Odległość bezpieczna przewodów gazowych

odległość usytuowania przewodów gazowych od przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu budowlanego. Szczegółowe odległości określone są w odpowiednich przepisach, ich przestrzeganie zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji instalicaji gazowej i urządzeń.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Armatura - (osprzęt) zespół przyborów i elementów stanowiących wyposażenie jakiegoś...
    • Kondensacja - w technice grzewczej zjawisko kondensacji czyli skraplania pary...
    • Odporność ogniowa - zgodnie z polską normą to zdolność obiektu do...
    • Świadectwo energetyczne - to dokument, określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną...
    • Kocioł jednofunkcyjny - kocioł przeznaczony wyłącznie do centralnego ogrzewania (C.O.), może...