Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

jest to dokument mający formę decyzji administracyjnej, zezwalający na rozpoczęcie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu (np. rozbiórka). Pozwolenie na budowę powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, a w szczególnie skomplikowanych sprawach nie później niż w dwa miesiące.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Biomasa - jest to masa materii zawarta w organizmach. Jeden...
    • OZE - odnawialne źródła energii, to takie, których używanie nie...
    • Grzejnik pokojowy - zwany popularnie kaloryferem jest to radiator, którego zdaniem...
    • Świadectwo energetyczne - to dokument, określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną...
    • Maksymalna temperatura płomienia - występuje w pewnej odległości od dyszy palnika, ma...