Minimalny przepływ

Minimalny przepływ

jest to ilość przepływającej wody niezbędna do uruchomienia podgrzewacza przepływowego wody


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Filtr wody - element instalacji podgrzewających C.W.U. (podgrzewaczy przepływowych lub kotłów...
    • Zawór rozprężny - używa się go w instalacjach do obniżenia ciśnienia...
    • Absorber - w kolektorach słonecznych część odpowiedzialna za pochłanianie energii...
    • Kolektor gruntowy - jest to część pompy ciepła, która odpowiada za...
    • Kurek (zawór) główny - armatura odcinająca przeznaczona do odcinania dopływu gazu do...