Pomieszczenie zagrożone wybuchem

Pomieszczenie zagrożone wybuchem

to pomieszczenie w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa. Definicja ta jest zawarta w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Układ pogodowy - regulator pogodowy – urządzenie, które steruje pracą ogrzewania,...
    • Świadectwo energetyczne - to dokument, określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną...
    • Rekuperacja - w przemyśle to odzyskiwanie energii cieplnej z gazów...
    • Pompa cyrkulacyjna - ogólnie jest to pompa służąca do zwiększania prędkości...
    • Próba ciśnieniowa - oznacza sprawdzenie szczelności przewodów instalacyjnych przez zastosowanie ciśnienia...