Pomieszczenie zagrożone wybuchem

Pomieszczenie zagrożone wybuchem

to pomieszczenie w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa. Definicja ta jest zawarta w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Armatura - (osprzęt) zespół przyborów i elementów stanowiących wyposażenie jakiegoś...
    • Bufor ciepła - pozwala na magazynowanie ciepła (ciepłej wody) w instalacji...
    • Sprzęgło hydrauliczne - jest to przepływowy rozdzielacz o dużej średnicy, spełniający...
    • Histereza - w instalacji CO (lub C.W.U.) różnica pomiędzy temperaturą...
    • COP (współczynnik) - współczynnik wydajności chłodniczej, dla pompy ciepła – współczynnik...