Hydrofor (zestaw hydroforowy)

Hydrofor (zestaw hydroforowy)

jest to urządzenie zapewniające stałe ciśnienie wody w sieci wodociągowej. Zbudowane jest z pompy (lub kilku pomp), zbiornika hydroforowego, presostatu oraz zaworów odcinających, zwrotnych i zaworu bezpieczeństwa.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Komin suchy - komin przy paleniskach na paliwa stałe, temperatura spalin...
    • Świadectwo energetyczne - to dokument, określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną...
    • Obciążenie ogniowe - jest to średnia wartość energii wszystkich materiałów palnych...
    • Sprzęgło hydrauliczne - jest to przepływowy rozdzielacz o dużej średnicy, spełniający...
    • Czopuch - jest to rura, która łączy wylot spalin kotła...