Strefa zagrożenia wybuchem

Strefa zagrożenia wybuchem

jest to przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa gazów, cieczy i ich oparów lub pyłów. Związane jest to z wydobyciem,
przetwarzaniem, transportem i magazynowaniem substancji palnych. Może pojawiać się również w czasie procesów technologicznych.

Oznaczenie stref zagrożenia wybuchem:
Dla mieszanin gazów, cieczy i ich par:
Strefa 0 – zagrożenie wybuchem występuje stale, przez długie okresy lub często
Strefa 1 – zagrożenie wybuchem może wystąpić w trakcie normalnego działania, sporadycznie
Strefa 2 – zagrożenie wybuchem nie występuje w trakcie normalnego działania, a gdy wystąpi trwa krótko

Dla mieszanin pyłów:
Strefa 20 – zagrożenie wybuchem występuje stale, przez długie okresy lub często
Strefa 21 – zagrożenie wybuchem może wystąpić w trakcie normalnego działania, sporadycznie
Strefa 22 – zagrożenie wybuchem nie występuje w trakcie normalnego działania, a gdy wystąpi trwa krótko


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: