Free Porn
xbporn

Przerywacz ciągu kominowego

Przerywacz ciągu kominowego

jest to integralna część kotła z otwartą komorą spalania, z palnikiem atmosferycznym. Zadaniem przerywacza ciągu kominowego jest: stabilizacja ciśnienia powietrza w komorze spalania, zapobiegająca cofaniu się spalin (w przypadku zbyt małego ciągu) i zmniejszeniu sprawności paleniska (w razie za dużego ciągu) oraz takie wymieszanie spalin z powietrzem żeby zmniejszyć wilgotność spalin i niebezpieczeństwo przekroczenia punktu rosy.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Obciążenie ogniowe - jest to średnia wartość energii wszystkich materiałów palnych...
    • Biogaz - gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji...
    • Dopuszczalna emisja - zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska jest to:...
    • Low NOx - oznacza niską zawartość tlenków azotu w spalinach. Potwierdza...
    • Pompa cyrkulacyjna - ogólnie jest to pompa służąca do zwiększania prędkości...