Przerywacz ciągu kominowego

Przerywacz ciągu kominowego

jest to integralna część kotła z otwartą komorą spalania, z palnikiem atmosferycznym. Zadaniem przerywacza ciągu kominowego jest: stabilizacja ciśnienia powietrza w komorze spalania, zapobiegająca cofaniu się spalin (w przypadku zbyt małego ciągu) i zmniejszeniu sprawności paleniska (w razie za dużego ciągu) oraz takie wymieszanie spalin z powietrzem żeby zmniejszyć wilgotność spalin i niebezpieczeństwo przekroczenia punktu rosy.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Prędkość spalania gazu - wyrażona w m/s, określa z jaką prędkością przesuwa...
    • Ciśnienie gaśnięcia - ciśnienie gazu przy, którym płomień odrywa się od...
    • Konwekcja - jest to proces przekazywania ciepła związany z makroskopowym...
    • Palnik - w kotłach grzewczych służy do mieszania paliwa z...
    • Emisja - to uwalnianie stałych, ciekłych lub lotnych substancji z...